• IX Ogólnopolski Marsz Pokoju HDK PCK 2013
  • Akcje Krwiodastwa w 2015 Więcej
  • Mistrzostwa Polski w Szachach Bielsko Biała
  • Zbieramy pieniążki i żywność dla potrzebujących wspólnie w Tesco
  • Przekazanie rowerka rehabilitacyjnego Więcej
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zjazd Delegatów Oddziału Rejonowego PCK

W sobotę 25 lutego 2012 roku odbył się Zjazd Delegatów Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej. Delegaci wysłuchali sprawozdania ze skróconej kadencji, które przedstawił Jerzy Foltyniak Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK.
Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.
W drugiej części obrad delegaci wybrali nowe władze struktury Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej.
W wyniku tajnego głosowania Prezesem Zarządu Oddziału Rejonowego PCK został Bogdan Ogrocki, członkami Zarządu:
Marek Mielnik,
Katarzyna Ożóg-Gilowska,
Michał Stępień
Krzysztof Zawadzki.

Komisja Rewizyjna działać będzie w składzie: Antoni Kruczek - Przewodniczący, Maria Syga oraz Mirosław Torbiak - członkowie.
Delegatami na Zjazd Okręgu wybrani zostali: Marek Mielnik oraz Michał Stępień.
Pomiędzy głosowaniami delegaci dyskutowali nad dotychczasowymi działaniami PCK na terenie Bialska-Białej, a także nad planem pracy na lata następne.