• IX Ogólnopolski Marsz Pokoju HDK PCK 2013
 • Akcje Krwiodastwa w 2015 Więcej
 • Mistrzostwa Polski w Szachach Bielsko Biała
 • Zbieramy pieniążki i żywność dla potrzebujących wspólnie w Tesco
 • Przekazanie rowerka rehabilitacyjnego Więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

105 lat Polskiego Czerwonego Krzyża: Pomagamy od początku – bez końca18 stycznia najstarsza organizacja humanitarna w Polsce - Polski Czerwony Krzy
ż - kończy 105 lat. Z tej okazji PCK mówi o swojej historii i teraźniejszości.

Polski Czerwony Krzyż powstał 18 stycznia 1919 roku w Warszawie, dwa miesiące
po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. PCK jest od początku swego istnienia głęboko związany z historią Polski. Był obecny przy najważniejszych dziejowych wydarzeniach takich jak: konflikt zbrojny 1920 roku, przewrót majowy 1926, wielkie katastrofy naturalne Drugiej Rzeczpospolitej, kampania wrześniowa 1939 roku, ekshumacja grobów katyńskich, Powstanie Warszawskie, odbudowa Polski po wojnie, przemiany 1989, powódź stulecia w 1997 roku, pandemia Covid19, konflikt
w Ukrainie.

Polski Czerwony Krzyż od 105 lat odpowiada na aktualne potrzeby społeczne. Pod znakiem czerwonego krzyża działają ludzie, którzy służą drugiemu człowiekowi. Niezależnie od pochodzenia, poglądów, czy orientacji politycznej: wszystkich nas łączy potrzeba bezinteresownego pomagania. Wielu wolontariuszy niosąc ratunek innym, poświęca się tracąc własne zdrowie lub nawet życie. Każda z tych osób zasługuje na ogromny szacunek i pamięć” – mówi Michał Mikołajczyk, członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.

W początkowym okresie (1919 – 1923) prace Czerwonego Krzyża w Polsce toczyły się
w warunkach zbliżonych do konfliktu zbrojnego. Aktualny był problem ozdrowieńców
i inwalidów, którym ciężko było znaleźć miejsce w społeczeństwie. Masowym zjawiskiem pozostawało bezrobocie, dotykające w dużej mierze zdemobilizowanych żołnierzy. Pomoc wykluczonym weszła na stałe do programu Polskiego Czerwonego Krzyża. Wyzwaniem była walka z chorobami zakaźnymi, na tym polu sukcesy odnosiły przychodnie PCK. Na wsi, w dużej mierze pozbawionej podstawowej opieki medycznej, szerzono edukację sanitarną.

Nierozwiązanym problemem Dwudziestolecia była bezdomność. Polski Czerwony Krzyż starał się zapewnić ludziom w kryzysie bezdomności: opiekę lekarską, ambulatoryjną i szpitalną, jak również niezbędne lekarstwa i środki higieny osobistej, zaś dzieciom pochodzącym z tych rodzin darmowe wyżywienie i witaminy. Propagowano akcję przyjmowania w zamożniejszych domach ubogich dzieci do stołu, co miało głęboki wymiar humanitarny. Akcją pomocy doraźnej obejmowano także ofiary klęsk żywiołowych (powodzi, pożarów etc.), organizowano szpitale polowe
i punkty opatrunkowe: wyposażone w profesjonalny sprzęt.

Opieka medyczna oraz pomoc humanitarna wymagały szkolenia kadr oraz doskonalenia umiejętności. Kluczowe znaczenie miał program edukacyjny dla sióstr pogotowia sanitarnego (nazwanych Siostrami PCK). Specjalne kursy prowadzono dla ratowników i drużyn ratowniczych. Do transportu rannych i chorych używano wówczas koni, ale także pierwszych samochodów. Szerokim echem odbiło się wykorzystywanie przez Polski Czerwony Krzyż samolotu, co uchodziło wtedy za dowód postępu. Jedną z pięknych kart 105-letniej historii było zorganizowanie przez PCK masowego krwiodawstwa. Istnieje do dziś.

Działalność w czasie II wojny światowej odbywała się w warunkach ekstremalnie trudnych. Czerwonokrzyski personel był obecny na polach bitew i na miejskich barykadach, wszędziez oddaniem realizując swą ogólnoświatową misję zapobiegania lub pomniejszania ludzkiego cierpienia. Po wojnie w całym kraju zaczęły powstawać placówki PCK, łączące w sobie funkcje: przychodni lekarskiej, noclegowni, świetlicy, a także magazynu wydającego ubrania i żywność. Z pomocą przychodziło Biuro Informacji i Poszukiwań, które tylko w 1945 roku otrzymało 1 020 845 zapytań, a w 120 364 przypadkach zdołało udzielić odpowiedzi.

Dzisiaj jako najstarsza organizacja humanitarna w Polsce Czerwony Krzyż ma bogate tradycje, a przy tym jest nowoczesny i śmiało patrzy w przyszłość. Obecna Strategia 2030 opiera się na 3 filarach działań: gotowości do działania w czasach kryzysu, działań na rzecz zdrowia i profilaktyki oraz aktywizacji społeczeństwa i niwelowanie nierówności społecznych. Misją PCK pozostaje zapobieganie i pomniejszanie ludzkiego cierpienia oraz ochrona godności człowieka, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, czy przekonań. Organizacja pomaga m.in. dzieciom i osobom starszym, chorym i rannym, migrantom i uchodźcom. W 2022 roku PCK objął pomocą społeczną ponad 1,3 mln beneficjentów oferując m.in.: dożywianie, paczki żywnościowe, zestawy higieniczne, odzież oraz zapomogi pieniężne. PCK prowadzi 13 magazynów pomocy doraźnej, z których każdego roku korzysta ponad 96 200 osób. Ponad 4570 sióstr PCK na co dzień opiekuje się osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi. Seniorzy korzystają z zajęć oferowanych przez 26 Klubów Seniora PCK, natomiast dzieci i młodzież mogą uczęszczać do 38 świetlic środowiskowych.

Po 24 lutego 2022 roku bardzo ważną grupą beneficjentów PCK stali się uchodźcy
z Ukrainy. Dotychczas z pomocy PCK, oferowanej w różnych formach, skorzystało prawie 1,8 mln uchodźców zza wschodniej granicy. Polski Czerwony Krzyż prowadzi dla nich m.in. Centra Integracji, w których podopieczni korzystają z pomocy psychologa, prawnika, a także doradców zawodowych, dzięki czemu mają szansę na aktywizację zawodową.

Polski Czerwony Krzyż stale rozwija ogólnopolski System Ratownictwa, wyposażając swoich ratowników w nowoczesny sprzęt: specjalne samochody, drony, mobilne punkty sanitarne. W ramach systemu tworzone są Grupy Pomocy Humanitarnej, złożone z przeszkolonych wolontariuszy. Ważnym aspektem działalności PCK pozostaje Krajowe Biuro Poszukiwań i Informacji. Najstarsza organizacja humanitarna w Polsce nadal promuje honorowe krwiodawstwo. Prowadzi kampanie społeczne, szerzy edukację zdrowotną, organizuje zbiórki dla potrzebujących. Pomoc nie byłaby możliwa bez darczyńców oraz wolontariuszy.

105. rocznica powstania Polskiego Czerwonego Krzyża odbywa się pod hasłem: Pomagamy od początku – bez końca.

Więcej artykułów…

 1. Przekaż 1,5% dla Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej
 2. Rozstrzygnięto rejonowy etap XXXI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowia PCK z Biedronką zorganizowany przez Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej
 3. DZIAŁANIA PODEJMOWANE Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA PRZEZ ODDZIAŁ REJONOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W BIELSKU-BIAŁEJ
 4. Życzenia Prezesa Polskiego Czerwonego Krzyża z okazji Świąt Bożego Narodzenia
 5. Akademia Honorowych Dawców Krwi w Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej
 6. Zapisy do Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowia PCK z Biedronką
 7. ZAPROSZENIE NA TURNIEJ RODZIN HONOROWYCH DAWCÓW KRWI REJONU BIELSKIEGO im. ROBERTA WOŚKO 2023
 8. ZAPROSZENIE na Kurs Pierwszej Pomocy z Certifikatem UE- termin rozpoczęcia 18.10.2023r. godz. 16.00
 9. ZAPROSZENIE dla Opiekunów Szkolnych Kół PCK na naradę,
 10. Zaproszenie na zawody wędkarskie z okazji Jubileuszu 65 Lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK w Polsce
 11. XI OGÓLNOPOLSKI MARSZ POKOJU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
 12. Zaproszenie na XI Ogólnopolski Marsz Pokoju Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża
 13. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi z okazji Jubileuszu 65 lecia Krawiodawstwa w Polsce
 14. Wolontariusze Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża pod namiotem w Niemczech
 15. Indywidualne Spławikowe Zawody Wędkarskie dla krwiodawców Polskiego Czerwonego Krzyża z rejonu bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego.
 16. Podsumowanie Akcji Gorączka Złota 2023 w Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej
 17. Rozpoczynamy Kurs Pierwszej Pomocy z Certyfikatem UE
 18. Radosnej Wielkanocy
 19. Wolontariusz Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4 w Bielsku-Białej z seniorami
 20. Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet
 21. Ruszyły zapisy do tegorocznej edycji Olimpiady Zdrowia PCK z Biedronką!
 22. Zaproszenie na Zjazd Sprawozdawczy Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej
 23. Nowy Rok 2023 z PCK
 24. Gorączka Złota w Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej zakończona
 25. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej, zakończył w dniu dzisiejszym akcję promocyjnej kart podarunkowych Pomoc dla Ukrainy
 26. Zjazd Sprawozdawczy Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej 2022
 27. Sprawozdanie z działalności Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej za rok 2021
 28. Komunikat organizacyjny Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej
 29. Zdrowych, Spokojnych i Rodzinnych Świat Wielkanocnych
 30. Na pomoc uchodzicom z Ukrainy

Strona 1 z 695