• IX Ogólnopolski Marsz Pokoju HDK PCK 2013
 • Akcje Krwiodastwa w 2015 Więcej
 • Mistrzostwa Polski w Szachach Bielsko Biała
 • Zbieramy pieniążki i żywność dla potrzebujących wspólnie w Tesco
 • Przekazanie rowerka rehabilitacyjnego Więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Odznaczenia z okazji Jubileszu 60 lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce w Bielsku-Białej - Hałcnowie


W dniu 7 marca 2018r. w Domu Kultury w Bielsku-Białej – Hałcnowie, Klub HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej - Hałcnowie zorganizował z okazji Jubileuszu 60 lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce, uroczyste wręczenia odznaczeń Zasłużony Honorowy Dawca Krwi oraz odznak nadanych przez Ministra Zdrowia „Honorowy Dawca Krwi Założony dla Zdrowia Narodu”. Podczas Zebrania Sprawozdawczego Rady Osiedla w Hałcnowie, odznaczenia odebrali krwiodawcy, jako członkowie Klubu HDK PCK z Hałcnowa i Klubu HDK PCK przy Ne mak Poland oraz krwiodawcy z Miasta Bielsko-Biała i pow. bielskiego.

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego, jednostek samorządowych, służb mundurowych, radni, ks. Proboszcz Piotr Konieczny, a także radni osiedlowi, przedstawiciele OSP w Hałcnowie, Honorowi Krwiodawcy, przedstawiciele hałcnowskich placówek, organizacji i instytucji oraz mieszkańcy Hałcnowa. Podczas Zebrania Rada Osiedla Hałcnów wręczyła Hałcnowskie Anioły (dla Pani Barbary Garus, Pani Jolanty Fajkis oraz OSP w Hałcnowie), natomiast niżej wymienieni krwiodawcy, jako członkowie Klubów HDK PCK z Hałcnowa i Klubu HDK PCK przy Nemak Poland oraz krwiodawcy z Miasta Bielsko-Biała i pow. bielskiego odznaczenia otrzymali z rąk Prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej p. Bogdana OGROCKIEGO, członka Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej Leszka Główki oraz Wiceprezydenta Miasta Bielsko-Biała p. Lubomira Zawieruchy.

Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II Stopnia otrzymali krwiodawcy, którzy oddali co najmniej 12 litrów pełnej krwi tj.: p. Adrian DROGOŚ, p. Adam CIESIELSKI i p. Stanisław KOCUR

 

Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I Stopnia, otrzymali krwiodawcy, którzy oddali co najmniej 15 litrów pełnej krwi tj.: p. Ewa RUSIN oraz 18 litrów pełnej krwi p. Radosław WARSZAWSKI.

 

Ponadto w trakcie Zebrania Radu Osiedla Hałcnów, odznakę „ Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadaną przez Ministra Zdrowia otrzymali niżej wymienieni Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi tj.:

 1. p. Jerzy BIL, który oddał 66.650 litra pełnej krwi.

 2. p. Wiesław BIZOŃ, który oddał 28.800 litra pełnej krwi.

 3. p. Mariusz DOBRZYŃSKI , który oddał 30.150 litra pełnej krwi.

 4. p. Tadeusz DRESZEL, który oddał 51.220 litra pełnej krwi.

 1. p. Maciej DUDZIŃSKI, który oddał 25.100 litra pełnej krwi.

 2. p. Marcin DUDZIŃSKI, który oddał 31.400 litra pełnej krwi.

 3. p. Adam KACHNIC, który oddał 28.320 litra pełnej krwi.

 4. p. Roman KUBISZEWSKI, który oddał 35.800 litra pełnej krwi.

 1. p. Ignacy SIKORA, który oddał 27.380 litra pełnej krwi.

 2. p. Kazimierz SADLIK , który oddał 46.650 litra pełnej krwi.

 3. p. Edward SALAMON, który oddał 34.800 litra pełnej krwi.

 4. p. Jarosław WOJTKOWIAK, który oddał 32.400 litra pełnej krwi.

 

 

Gratulując odznaczonym, dziękuję również Przewodniczącej Rady Osiedla w Hałcnowie p. Anicie Szymańskiej za umożliwienie Nam przeprowadzenia tak uroczystego wręczenia odznaczeń dla krwiodawców Naszej dzielnicy, Miasta Bielsko-Białej i pow. bielskiego na Zebraniu Sprawozdawczym Rady Osiedla w Hałcnowie.

Po zakończanych uroczystościach, krwiodawcy spotkali się jeszcze na kawie i pysznym ciasteczku.Foto. p. Andrzej ROJEK


Marek Mielnik

Wiceprezes Klubu HDK PCK

przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP

w Bielsku-Białej-Hałcnowie