• IX Ogólnopolski Marsz Pokoju HDK PCK 2013
 • Akcje Krwiodastwa w 2015 Więcej
 • Mistrzostwa Polski w Szachach Bielsko Biała
 • Zbieramy pieniążki i żywność dla potrzebujących wspólnie w Tesco
 • Przekazanie rowerka rehabilitacyjnego Więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Zaproszenie na Zjazd Sprawozdawczy Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej

Z A P R O S Z E N I E

 Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej, serdecznie zaprasza na Zjazd Sprawozdawczy OR PCK , który odbędzie się w dniu 25 marca 2023r. o godz. 10.00, w budynku przy ul. Lenartowicza 20 w Bielsku-Białej, Stołówka „MAGIA SMAKU”   osiedle Złote Łany.

Drugi –  termin spotkania wyznacza się  w dniu 25 marca 2023r. o godz. 10.15,  w miejscu jw.

Informuję, że sprawozdanie z działalności  Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej,  znajduje się poniżej !

 W związki z ważnością omawianych tematów    -    obecność delegatów obowiązkowa!

Sprawozdanie z działalności programowej

za 2022 rok
Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej

 

 • Misja i zasady
  Misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.
 • Funkcjonowanie Rejonowych Organów Statutowych
  W Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej funkcjonuje:
  Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w składzie:
  Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej - Tomasz PIWOCHA
  Wiceprezes - Henryk Stokłosa
  Sekretarz - Marek Gruszka
  Członkowie Zarządu
  Leszek Główka
  Henryk Kowacz

  Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej w okresie sprawozdawczym odbył 6 posiedzeń, podczas których podjął uchwał 11 w sprawie:
  1. Uchwała nr 1/2022 w sprawie nadania orderów, odznaczeń i wyróżnień dla działaczy oraz sponsorów OR PCK BB.
  2. Uchwala nr 2/2022 w sprawie organizacji Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy w dniu 30.04.2022r.
  3. Uchwala nr 3/2022 w sprawie utworzenia Koła PCK osób niesłyszących i słabo słyszących w BB.
  4. Uchwała nr 4/2022 w sprawie zwołania Zjazdu Sprawozdawczego OR PCK BB
  w dniu 26.03.2022r.
  5. Uchwala nr 5 /2022 w sprawie rezygnacji z organizacji zawodów Pierwszej Pomocy etap rejonowego.
  6. Uchwala nr 6/2022 w sprawie przesunięcia terminu Zjazdy Sprawozdawczego OR PCK w z na dzień 23.04.2022r. godz. 10.
  7. Uchwala nr7/2022 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności OR PCK
  w Bielsku-Białej za rok 2021.
  8. Uchwała w sprawie terminu Zjazdu OR PCK w BB na dzień 14.05.2022r.  oraz
  traci moc uchwala nr 6/2022.
  9. Uchwała nr 9/2022 w sprawie sprzedaży Ambulansu VW LT.
  10. Uchwała nr 10/2022 w sprawie wyróżnienia OH PCK p. Gabrielę Pieczarka.
  11. Uchwala nr11/2022 w sprawie zakupu Ambulansu Opel Vivaro.

W Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej działa Rejonowa Komisja Rewizyjna
w składzie:
Przewodniczący: Arkadiusz Mikołajski
Członkowie:
Antoni Kruczek
Paweł Kupczak

Komisja Rewizyjna odbyła w roku sprawozdawczym cztery spotkania oraz dwie kontrole zagadnieniowe z których sporządziła pisma pokontrolne.

W Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża działa Rejonowa Rada Honorowych Dawców Krwi, której funkcjonuje Prezydium Rady w składzie:
Przewodniczący Rady- Roman Pieńczewski
Członkowie
Marek Gruszka
Lucjan Martyniak
Henryk Kowacz

W okresie sprawozdawczym, Rada Rejonowa HDK PCK przy OR PCK w Bielsku-Białej odbyła 2 swoje posiedzenia.

Czytaj więcej: Zaproszenie na Zjazd Sprawozdawczy Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej

Więcej artykułów…

 1. Nowy Rok 2023 z PCK
 2. Gorączka Złota w Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej zakończona
 3. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej, zakończył w dniu dzisiejszym akcję promocyjnej kart podarunkowych Pomoc dla Ukrainy
 4. Zjazd Sprawozdawczy Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej 2022
 5. Sprawozdanie z działalności Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej za rok 2021
 6. Komunikat organizacyjny Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej
 7. Zdrowych, Spokojnych i Rodzinnych Świat Wielkanocnych
 8. Na pomoc uchodzicom z Ukrainy
 9. Etap rejonowy XXIX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia w OR PCK w Bielsku-Białej
 10. Rekrutacja na kurs Pierwszej Pomocy przedmedycznej z certyfikatem UE organizowany przez PCK w Bielsk-Białej
 11. Grupa Ratownictwa PCK Czechowice-Dziedzice dla WOŚP
 12. Wesołych i spokojnych Świat Bożego Narodzenia
 13. Mobilne Zespoły Wymazowe COVID-19, w rejonie działania PPIS w Bielsku-Białej
 14. Podziękowania od TS Podbeskidzie
 15. Powołano Koło PCK przy OR PCK w Bielsku-Bialej osób niesłyszących i słabo słyszących
 16. Światowy Dzień Walki z Głodem, 16 października 2021r z OR PCK w Bielsku-Białej
 17. Światowy Dzień Walki z Głodem 2021
 18. Wszystkiego najlepszego dla nauczycieli
 19. Jubileusz 40 – lecia Miejsko-Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Wilamowicach
 20. NA RATUNEK uchodźcom
 21. Narada Opiekunów Szkolnych Kół PCK rej. bielskiego
 22. Briefing Polskiego Czerwonego Krzyża na temat kryzysu humanitarnego na granicy z Białorusią.
 23. Polski Czerwony Krzyż apeluje o dostęp do migrantów na granicy polsko-białoruskiej
 24. Kryzys humanitarny na granicy z Białorusią (materiał wewnętrzny)
 25. Podsumowanie akcji "Gorączka Złota" w OR PCK w Bielsku-Białej 2021
 26. Podziękowania dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża rej. bielskiego
 27. Zapraszamy na II Turniej Piłki Nożnej Klubów HDK PCK rej. bielskiego im. Roberta WOŚKO 2021
 28. Krwiodawcy czynnie działają podczas wakacyjnych akcji krwiodawstwa organizowanych przez Kluby HDK PCK rej. bielskiego 2021
 29. Połkolonie z PCK 2021 organizowane przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej zakończone
 30. Udane zawody Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża rej. bielskiego