• IX Ogólnopolski Marsz Pokoju HDK PCK 2013
  • Akcje Krwiodastwa w 2015 Więcej
  • Mistrzostwa Polski w Szachach Bielsko Biała
  • Zbieramy pieniążki i żywność dla potrzebujących wspólnie w Tesco
  • Przekazanie rowerka rehabilitacyjnego Więcej
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Działacz i Zasłużony Honorowy Dawca Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOPW dniu 29 sierpnia 2020 r. w Międzyrzeczu Górnym, w domu rodzinnym, Pani Magdalena Szewczuk - Szturc – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, odznaczyła w imieniu Prezydenta RP Pana Jana Mrzyka – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polskim – „ za wybitne zasługi na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej”. W uroczystości uczestniczyli: Pan Janusz Pierzyna – Wójt Gminy Jasienica oraz Pan Bogdan Ogrocki – Dyrektor Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK i Pan Marek Mielnik – Dyrektor Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej, a takżeSzkoda, że tak niewielu robi tak wiele. Pan J. Mrzyk jest tego dobitnym przykładem jak dużo można zrobić dla drugiego człowieka i to nie tylko przez honorowe oddawanie krwi ale i poświęcenie swojego prywatnego życia dla niesienia pomocy potrzebującym – podkreśla, B. Ogrocki.

Pan Jan Mrzyk jest członkiem i aktywnym działaczem Polskiego Czerwonego Krzyża od 1978 r, a honorowym krwiodawcą od 1977 r., oddał ponad 51 litrów pełnej krwi. W roku 1983 był inicjatorem powołania Klubu HDK PCK Przy Zawodowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, gdzie pełnił funkcję Prezesa tego klubu do 1996 r. Po przejściu na emeryturę w roku 1997 utworzył Klub HDK PCK przy Urzędzie Gminy w Jasienicy, gdzie funkcje Prezesa pełnił do 2016 r., a w chwili obecnej jest Wiceprezesem tego klubu. Od lutego 2020 r. jest członkiem Rejonowej Komisji Rewizyjnej OR PCK w Bielsku-Białej.

Był organizatorem wielu akcji i imprez dla honorowych krwiodawców i ich rodzin takich jak: akcje krwiodawstwa na terenie gminy Jasienica i ościennych miejscowości, wycieczki na Jasną Górę do Częstochowy, zawody strzeleckie i wędkarskie. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu został nadany sztandar z okazji 10–lecia powstania klubu, a także nadano imię klubowi – św. Maksymiliana Marii Kolbe. J. Mrzyk osobiście uczestniczy w akcjach HDK, zbiórkach żywności, pieniężnych, w uroczystościach państwowych i akademiach czerwonokrzyskich, gdzie jest kapitanem pocztu sztandarowego. W roku 2014 był współautorem publikacji pt. „Honorowe krwiodawstwo oraz pierwsza pomoc na terenie Gminy Jasienica w latach 1974-2015”. W 2017 r. opracował, a następnie nagrał film o honorowym krwiodawstwie oraz pierwszej pomocy, który promuje w szkołach na terenie powiatu bielskiego.

Pan J. Mrzyk za swoją aktywną działalność na rzecz PCK był wielokrotnie nagradzany i odznaczany m. in. Złotym Krzyżem Zasługi RP, Odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, Odznaka Honorową PCK I, II i III stopnia, Srebrną Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” i wieloma innymi.

Serdecznie gratulujemy nadanego orderu i życzymy przede wszystkim bardzo, bardzo dużo zdrowia, a także dalszych nieustających sukcesów w działalności na rzecz PCK.

Marek Mielnik
Dyrektor OR PCK
w Bielsku-Białej