• IX Ogólnopolski Marsz Pokoju HDK PCK 2013
  • Akcje Krwiodastwa w 2015 Więcej
  • Mistrzostwa Polski w Szachach Bielsko Biała
  • Zbieramy pieniążki i żywność dla potrzebujących wspólnie w Tesco
  • Przekazanie rowerka rehabilitacyjnego Więcej
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Spotkanie dla najuboższych

W dniach 27 - 30 grudnia 2011r. Polski Czerwony Krzyż, przy dużym wsparciu Gminy Bielsko-Biała, zrealizował zadanie publiczne "Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób". W ramach tego zadania PCK zorganizował spotkania świąteczno - noworoczne, podczas których beneficjenci zapoznani zostali z formami pomocy jaką PCK organizuje dla najuboższych oraz przedstawione zostały różne formy aktywności PCK na rzecz osób ubogich, pokrzywdzonych przez los oraz wykluczonych społecznie. Ponadto, korzystając z okresu świątecznego, każdy kto odwiedził siedzibę PCK otrzymał upominkową paczkę, która na pewno była radosnym uzupełnieniem czasu świąteczno-noworocznego.