• IX Ogólnopolski Marsz Pokoju HDK PCK 2013
 • Akcje Krwiodastwa w 2015 Więcej
 • Mistrzostwa Polski w Szachach Bielsko Biała
 • Zbieramy pieniążki i żywność dla potrzebujących wspólnie w Tesco
 • Przekazanie rowerka rehabilitacyjnego Więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Działacz i Zasłużony Honorowy Dawca Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOPW dniu 29 sierpnia 2020 r. w Międzyrzeczu Górnym, w domu rodzinnym, Pani Magdalena Szewczuk - Szturc – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, odznaczyła w imieniu Prezydenta RP Pana Jana Mrzyka – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polskim – „ za wybitne zasługi na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej”. W uroczystości uczestniczyli: Pan Janusz Pierzyna – Wójt Gminy Jasienica oraz Pan Bogdan Ogrocki – Dyrektor Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK i Pan Marek Mielnik – Dyrektor Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej, a takżeSzkoda, że tak niewielu robi tak wiele. Pan J. Mrzyk jest tego dobitnym przykładem jak dużo można zrobić dla drugiego człowieka i to nie tylko przez honorowe oddawanie krwi ale i poświęcenie swojego prywatnego życia dla niesienia pomocy potrzebującym – podkreśla, B. Ogrocki.

Pan Jan Mrzyk jest członkiem i aktywnym działaczem Polskiego Czerwonego Krzyża od 1978 r, a honorowym krwiodawcą od 1977 r., oddał ponad 51 litrów pełnej krwi. W roku 1983 był inicjatorem powołania Klubu HDK PCK Przy Zawodowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, gdzie pełnił funkcję Prezesa tego klubu do 1996 r. Po przejściu na emeryturę w roku 1997 utworzył Klub HDK PCK przy Urzędzie Gminy w Jasienicy, gdzie funkcje Prezesa pełnił do 2016 r., a w chwili obecnej jest Wiceprezesem tego klubu. Od lutego 2020 r. jest członkiem Rejonowej Komisji Rewizyjnej OR PCK w Bielsku-Białej.

Był organizatorem wielu akcji i imprez dla honorowych krwiodawców i ich rodzin takich jak: akcje krwiodawstwa na terenie gminy Jasienica i ościennych miejscowości, wycieczki na Jasną Górę do Częstochowy, zawody strzeleckie i wędkarskie. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu został nadany sztandar z okazji 10–lecia powstania klubu, a także nadano imię klubowi – św. Maksymiliana Marii Kolbe. J. Mrzyk osobiście uczestniczy w akcjach HDK, zbiórkach żywności, pieniężnych, w uroczystościach państwowych i akademiach czerwonokrzyskich, gdzie jest kapitanem pocztu sztandarowego. W roku 2014 był współautorem publikacji pt. „Honorowe krwiodawstwo oraz pierwsza pomoc na terenie Gminy Jasienica w latach 1974-2015”. W 2017 r. opracował, a następnie nagrał film o honorowym krwiodawstwie oraz pierwszej pomocy, który promuje w szkołach na terenie powiatu bielskiego.

Pan J. Mrzyk za swoją aktywną działalność na rzecz PCK był wielokrotnie nagradzany i odznaczany m. in. Złotym Krzyżem Zasługi RP, Odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, Odznaka Honorową PCK I, II i III stopnia, Srebrną Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” i wieloma innymi.

Serdecznie gratulujemy nadanego orderu i życzymy przede wszystkim bardzo, bardzo dużo zdrowia, a także dalszych nieustających sukcesów w działalności na rzecz PCK.

Marek Mielnik
Dyrektor OR PCK
w Bielsku-Białej


 

Więcej artykułów…

 1. Wolontariusze i Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi rej. bielskiego Polskiego Czerwonego Krzyża na zabezpieczeniu 3 etapu 77 Tour de Pologne w Bielsku-Białej
 2. Wrześniowe akcje krwiodawstwa organizowane przez Kluby HDK Polskiego Czerwonego Krzyża z OR PCK w Bielsku-Białej
 3. Wakacyjne akcje krwiodawstwa organizowane przez Kluby HDK Polskiego Czerwonego Krzyża z OR PCK w Bielsku-Białej (II)
 4. ODDAĆ KREW RZECZ NAJPIĘKNIEJSZA. CHCESZ JĄ ODDAĆ? JEDŹ DO WIEPRZA
 5. Wakacyjne akcje krwiodawstwa organizowane przez Kluby HDK Polskiego Czerwonego Krzyża z OR PCK w Bielsku-Białej (I)
 6. Udane zawody wędkarskie dla Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża i ich sympatyków rej. bielskiego
 7. Paczki bis od Cirle K Polska wydawane w Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej dla Seniorów
 8. Bony edukacyjne WSB z wdzięcznością dla ratowników medycznych Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej za zaangażowanie w walce z epidemia COVID-19
 9. Akcja krwiodawstwa na Leszczynach w Bielsku-Białej
 10. Zaproszenie dla HDK PCK i ich sympatyków na zawody wędkarskie
 11. XII Edycja Wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym w Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej zakończona
 12. Rekordowy wynik w historii krwiodawstwa na Żywiecczyźnie!
 13. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej dla bezrobotnych w okresie pandemii COVID-19
 14. W tym roku nie ma dni Żywca ale oddam krew na Żywca 2020
 15. Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Bielsku-Białej działa prężnie
 16. AkcjaDonacja z Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej
 17. Międzynarodowy Dzień Dziecka z Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej
 18. Polski Czerwony Krzyż pomaga Bezrobotnym
 19. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej zawsze wszędzie i dla wszystkich 2020
 20. Akcja krwiodawstwa w Bielsku-Bialej - Hałcnowie
 21. Życzenia z Okazji Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
 22. Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca 2020 z PCK w Bielsku-Białej
 23. Tydzień przygotowań pomocowych Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej do Świąt Wielkiej Nocy
 24. Czechowicka Grupa Ratownictwa PCK działa też w czasie pandemii
 25. Paczka dla seniora w ramach współpracy Polskiego Czerwonego Krzyża oraz firmy Circle K Polska
 26. Przyłbice ochronne na twarz dla ratowników Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej od firmy BlackFrog z Bielska-Białej
 27. Zalecenia dla Pacjenta z Dodatnim wynikiem Badania w Kierunku Koronawirusa
 28. Zadzwoń do Psychologów Polskiego Czerwonego Krzyża
 29. Przedłużone ograniczenia działalności Odziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej
 30. Policyjny Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej