• Akcje Krwiodastwa
  • Szkolna Akcja Dziel się Uśmiechem
  • Mistrzostwa Polski w Szachach Bielsko Biała
  • Regularnie zbieramy pieniążki i żywność dla potrzebujących
  • Sztandar OR PCK Bielsko Biała
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nowy Rok 2023 z PCK
Nowy Rok jest czasem początku. Zaczynamy wszystko od nowa.

To, co stare mija, zostając za nami

wraz z dwunastym wybiciem krótkiej wskazówki zegara.

Niech 2023 rok przyniesie nadzieję na realną możliwość zmian,

na odmianę tego, co złe – na lepsze.

Niech da ukojenie, siły i miłość.

Wszystkiego, co dobre i wszystkiego, co potrzebne.

 

Życzą

Pracownicy i wolontariusze Oddziału Rejonowego

Polskiego Czerwonego Krzyża

w Bielsku-Białej