• IX Ogólnopolski Marsz Pokoju HDK PCK 2013
 • Akcje Krwiodastwa w 2015 Więcej
 • Mistrzostwa Polski w Szachach Bielsko Biała
 • Zbieramy pieniążki i żywność dla potrzebujących wspólnie w Tesco
 • Przekazanie rowerka rehabilitacyjnego Więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Sprawozdanie z działalności Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej za rok 2021

Sprawozdanie

z działalności Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej w roku 2021.

zawiera najważniejsze działania, wydarzenia, dane organizacyjne struktur PCK działających na terenie działania rejonu bielskiego PCK. Zarząd Oddziału Rejonowego PCK swym zasięgiem obejmuje: miasto Bielsko-Biała, powiat bielski, cieszyński, pszczyński i żywiecki.

Ujęte w sprawozdaniu zadania realizowane były  przez Oddział Rejonowy PCK  Bielsko-Biała i swoje  biura  PCK w Żywcu i Cieszynie  w roku 2021.

Biuro Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej z siedzibą w Żywcu, czynne w każdą środę i piątek w godz. od 8.30 do 13.30. Realizowano bieżącą działalność  OR PCK, przez wolontariuszkę p. Cecylię Ścieszka.

 

Biuro Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej z siedzibą w Cieszynie czynne w każdą czwartek od 10.00-12.00. Realizowano bieżącą działalność  OR PCK, przez wolontariuszkę
p. Kazimierę Brożek.

Zadania i cele są zgodne ze Statutem PCK i planem pracy przyjętym na Zjeździe Sprawozdawczym PCK w dniu 26 czerwcu 2021r., koncentrując się głównie na takich działaniach jak: pomoc najsłabszym grupom społecznym, promocja zdrowia, pierwsza pomoc, honorowe krwiodawstwo, upowszechnianie podstawowych zasad i wartości humanitarnych oraz kształtowanie postaw tolerancji i poszanowania ludzkiej godności, zbiórka używanej odzieży, prowadzenie działalności gospodarczej w formie sprzedaży upominków HDK PCK oraz transportów sanitarnych na rzecz szpitali i osób prywatnych.

Zarząd  Oddziału Rejonowego PCK pracował w składzie:
Tomasz Piwocha  – Prezes Zarządu wybrany podczas Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego
w dniu 26.06.2021r.
Henryk Stokłosa   -   Wiceprezes Zarządu
Marek Gruszka     -   sekretarz Zarządu
Henryk Kowacz   -    konsultant ds. krwiodawstwa
Leszek Główka     -    Konsultant ds. krwiodawstwa

Zarząd  odbył 7 posiedzeń, podjął 14 uchwał. Na posiedzeniach Zarząd planował
i zatwierdzał budżet, omawiał sprawy związane z funkcjonowaniem biura w Żywcu
i Cieszynie, zajmował się formami pozyskiwania środków finansowych na działalność, analizował przychody i koszty działalności gospodarczej (transport medyczny), zajmował się realizacją zadań z zakresu promocji zdrowia, honorowego krwiodawstwa, pierwszej pomocy oraz sprawami działalności szkolnych kół.  Przewodniczący Rejonowej  Komisji Rewizyjnej PCK  lub inny członek komisji uczestniczył w posiedzeniach Zarządu.

Rejonowa Komisja Rewizyjna Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej:

Arkadiusz Mikołajski – Przewodniczący Komisji
Krzysztof Jakubiec – członek Komisji wybrany podczas Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego w dniu 26.06.2021r.
Paweł Kupczak – członek Komisji wybrany podczas Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego w dniu 26.06.2021r.

Rejonowa Rada HDK PCK - nie odbyła żadnego spotkania  w roku 2021.
Brak protokołu z posiedzenia RR HDK.  
Przewodniczący Prezydium Rejonowej Rady HDK PCK nie zwołał w roku 2021 żadnego zebrania Rady.

 Dział I. Działalność statutowa

Stan organizacyjny Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej  na dzień 31.12.2021r. przedstawia się następująco:

-   37  Szkolnych Kół PCK zrzeszonych na terenie  pow. bielski (23) i żywieckiego (14). Członków – 712,

UWAGA: Brak Szkolnych Kół  PCK na terenie pow. cieszyńskiego, po byłym OR PCK
w Cieszynie.
-   27  Klubów HDK PCK zrzeszających 651 członków ,
-   2 Koła PCK – (Koło Terenowe Cieszyn i Koło PCK Osób nie słyszących i słabo słyszących   w BB-  20 członków,
     2  Grupy Ratownictwa PCK  52  osób  -  Bielsko-Biała (35) i   17 osób Czechowice-Dziedzice . 

W roku 2021 powołano trzy  nowe  jednostki organizacyjne tj.: Klub HDK PCK przy Urzędzie Gminy w Czernichowie, Klub HDK PCK przy Fundacji „Błękitny Krzyż” w Bielsku-Białej , oraz Koło PCK osób nie słyszących i słabo słyszących  w Bielsku-Białej - łącznie 56 członków.
Natomiast skreślono z ewidencji  jednostek organizacyjnych następujące jednostki podstawowe OR PCK w Bielsku-Białej:
1. Klub HDK PCK „Eaton” w Bielsku-Białej.
2. Klub HDK PCK przy OSP w Międzybrodziu Żywieckim.
3. Klub HDK PCK przy PTG „Sokół” w Międzybrodziu Bialskim.

Razem członków PCK, skupionych w 68 (2020-58) jednostkach jest – 1435 ( 2020-769)
w tym 661 (2020- 627) Honorowych Dawców Krwi.

I.  Pomoc rzeczowa  i doraźna.

1. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej w roiku 2021 tradycyjnie już przed Świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia organizował zbiórki żywności w sklepie Intermarche, Kaufland, Biedronka, w Bielsku-Białej, Czechowicach-Dziedzicach, Cieszynie, Skoczowie,  Pszczynie, Carrefour Expres w Łękawicy i Globi
w Kocierzu Moszczanickim. W akcji uczestniczyli Zasłużeni Honorowi dawcy Krwi
z Klubów HDK PCK rej. bielskiego oraz opiekunowie Szkolnych Kół PCK z Branżowej Szkoły I Stopnia w BB, Szkolnego Koła PCK z IV Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej nr 7 w Czechowicach-dziedzicach oraz liczne Szkolne Koła PCK, które prowadziły zbiórki żywności w swoich szkołach.

 

2. Biura OR PCK w Bielsku-Białej z siedziba w Żywcu we współpracy z Klubami HDK , Szkołą Podstawową im. Adama Mickiewicza w Kocierzu i Zespołem Szkolno - Przedszkolnym w Juszczynie, przygotowano kartki z życzeniami dla Seniorów, oraz kawy, herbaty i słodycze. Podarunki przekazano na ręce podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Żywcu z okazji Światowego Dnia Seniora w dniu 15 listopada 2021r.,. "Życzenia dla Seniora". zorganizowano niespodziankę dla podopiecznych.

 

3. W roku 2021 przy udziale wolontariuszy Klubów HDK PCK oraz uczniów Szkolnych Kół PCK rej. bielskiego przeprowadzono 17 zbiórek żywności w sklepach: Kaufland Bielsko-Biała, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice i Pszczyna, Intermarche - Cieszyn,  Stokrotka- Bielsko-Biała i Żywiec, Carrefour Expres w Łękawicy i Globi w Kocierzu Moszczanickim.. oraz  17 kwest do zbiórki publicznej 2019/2472/OR, podczas których zebrano 20.105,74 złotych

 

W roku 2021 ze środków pozyskanych od sponsorów i partnerów Polskiego Czerwonego Krzyża, mogliśmy zrealizować program działań obejmujący pomoc rzeczową dla 1504 osób poprzez przygotowanie i dystrybucję; 

- paczek żywnościowych- 707,

- odzieży i innych asortymentów ubioru- 150,

- innego rodzaju pomocy – 244.

 

Ogółem kwota pomocy w roku 2021 wyniosła: 56.788,88 zł.  (2020 - 82.081,73 zł)

Transport sanitarno-medyczny chorych.
Ratownicy Medyczni i Ratownicy KPP Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej  realizowali zlecenia transportów sanitarny. 
Przejechali łącznie :
Mercedes nr rej.SB3904E - 27.618 km,
Mercedes nr .rej. SB3906E- 21.528 km
VW LT 35 nr. rej. SB0307F – 1.621 km

Ratownicy z  GR PCK Bielsko-Biała i Czechowice-Dziedzice
Mercedes nr. rej.
SB623K - 1.305 km
Ford nr. rej.
SB 540AV- 2.106 km

Transportów prywatnych: 115 , za kwotę 41.437,00 zł.

Wykonali transporty sanitarne na rzecz Szpitali i innych podmiotów:
Centrum Przedsiębiorczości CP Spółka z o.o. Szpital w Pszczynie – 101.089,00zł
Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu- 26.470,42 zł
Szpital Św. Łukasz Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej- 9.599,00 zł.
Wojewódzki Szpital  Psychiatryczny w Andrychowie -9.404,20 zł.
Zakład Karny w Cieszynie Oddział Zewnętrzny w Bielsku-Białej- 8.924,19 zł.
Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu „GWAREK” w Goczałkowicach Zdrój – 13.039,27 zł.
 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „SEVEN” Sp. z o.o. w Jaworznie- 2.469,80zł.
Nemak-Poland – 1.640,00 zł.

Ponadto ratownicy OR PCK  w BB, wraz z ratownikami GR PCK w Bielsku-Białej i Czechowicach –Dziedzicach, wykonali cykliczne – całoroczne zabezpieczenia imprez sportowych na rzecz:

TS Podbeskidzie  Spółka Akcyjna Bielsko-Biała- 61.394,00zł,
BBTS Bielsko-Biała Spółka Akcyjna – 6.840,00 zł
„REKORD” Sportowa Spółka Akcyjna- 7.540,00 zł

Były również prowadzone zabezpieczenia jednorazowe na rzecz innych podmiotów na terenie rej. działania OR PCK w Bielsku-Białej , zrealizowane przez ratowników OR PCK w BB

Grupa Ratownictwa PCK w Bielsku-Białej przeprowadziła w 2021 roku,  9 zabezpieczenia na łączna kwotę- 9.735,00 zł w tym dokonała między innymi nw. zabezpieczeń:

- inaugurację Nowego Roku Formacyjnego w Żywcu (11.09.2021 r.),

- targi ENERGETAB pod Dębowcem (14-16.09.2021 r.)

- 48 Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy (19.09.2021 r.)

- Bieg po Zdrój w Jaworzu (19.09.2021 r. z wykorzystaniem naszego quada)-

-  Zawodów karate olimpijskiego - GRAND PRIX BESKDIÓW,

- Obchody Światowego Dnia Młodzieży w Bielsku-Białej,

- Święta na Starówce,

 

Grupa Ratownictwa PCK w Bielsku-Białej przeprowadziła dwudniowe zabezpieczenie  Międzynarodowego Turnieju Polish Open WKF Bielsko-Biała, z udziałem zawodników
z ponad 25 krajów. Wydarzenia rozgrywały się w Hali Widowiskowo-Sportowej pod Dębowcem w Bielsku-Białej,

Grupa Ratownictwa PCK w Bielsku-Białej w dniu 21.11.2021r., przeprowadziła prośbę bielskiej KMP nasi Ratownicy poszukiwania 29-letniego mieszkańca Bielska-Białej, który od 2 listopada br. nie powrócił do domu.

Członkowie Grupy Ratownictwa PCK w Bielsku-Białej powołali Sztab WOŚP
i przeprowadzili w budynku OR PCK w Bielsku-Białej w dniu 31 stycznia 2021r., 2
9. Finał WOŚP. Należy tutaj podkreślić, że był to już 29 Finał WOŚP organizowany przez GR PCK w Bielsku-Białej. Grają od samego początku WOŚP.

Grupa Ratownictwa PCK w Czechowicach-Dziedzicach, za wyjątkiem jednego zabezpieczenia na kwotę 400,00 z,  w roku 2021r większość zabezpieczeń realizowała na terenie gminy Czechowice-Dziedzice w ramach otrzymanego grantu z UM w Czechowicach-Dziedzicach na rok 2021 w kwocie 25000,00 złotych (udział własny w grancie - 3000,00zł)
 który to grant został rozliczony zgodnie z harmonogramem grantu,  między innymi na zaplanowane zakupów sprzętu, wyposzczenia, szkoleń itp. GR PCK w Cz-Dz.                                        

 II.  Działalność młodzieżowa

 1. Wspólne  działania Biura OR  PCK w Bielsku-Białej z siedzibą w Żywcu i Klubów HDK z terenu Żywiecczyzny w akcji "Krwiodawcy Dzieciom - torebka szczęścia".

W dniach od 12 do 26 maja zbierane były zabawki od osób prywatnych, by w dniu 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka wręczyć je dzieciom z terenu powiatu żywieckiego. Dzieci zostały obdarowane 77 paczkami zabawek   i 55  "torebkami szczęścia".

 1. W dniu 28 czerwca 2021r. dzięki uprzejmości dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 27
  w Bielsku-Białej oraz znaczącym wsparciu Miasta Bielska-Białej, Rady Pań przy Polskim Czerwonym Krzyżu w Warszawie, prywatnych i prawnych darczyńców, Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej zorganizował półkolonie PCK ph. "Lato z PCK" dla 96 uczestników w II turnusach. Pierwszy turnus rozpoczęliśmy w dniu 28.06.2021r który trwał do dnia 02.07.2021r. Natomiast drugi turnus rozpoczął się w dniu 5.07.2021r o trwał do dnia
  9 .07.2021r.

Więcej szczegółów z przeprowadzonego I i II turnusy półkolonii przez Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej można obejrzeć i przeczytać na: https://www.facebook.com/pckbielskobiala

 III.  Promowanie i rozwijanie honorowego krwiodawstwa.                                                  

 1. 1.    Zadaniem Polskiego Czerwonego Krzyża w zakresie popularyzacji honorowego krwiodawstwa jest zachęcanie jak największej liczby zdrowych osób do bezpłatnego oddawania krwi. Zadanie to realizowane jest m.in. za pośrednictwem 27 Klubów HDK PCK. To właśnie honorowi dawcy krwi zrzeszeni w Klubach HDK PCK są  ofiarnymi działaczami Polskiego Czerwonego Krzyża, bowiem uczestniczą w realizacji
  w większości  statutowych zadań PCK.

W 2021 r. zorganizowano  143 (2021-168)  różnych imprez i akcji z poborem krwi.
W 2021 roku dzięki działaczom PCK, poświadczoną przez służbę krwi pozyskano 1.1565,420 ml
krwi pełnej ( 2020 - 1.764,770ml ) - pełna ilość zebranej krwi na terenie działania OR PCK-  15601,707 (2020 -22.693,550 litra).

OT RCKiK Bielsko-Biała -7.821,207 ml krwi
OT RCKiK Pszczyna – 5.008,05 ml krwi
OT RCKiK w Cieszynie – 2.772,45 ml krwi

2. W roku 2021 , Kluby HDK PCK rej. bielskiego zorganizowały uroczyste spotkania z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa oraz Jubileuszy powstania swoich klubów podczas których wręczono legitymacje oraz odznaczenia ZHDK.

30.07.2021r w Zajeździe „HARNAS” w Bielsku-Białej odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 45 – lecia działalności Klubu HDK PCK „Elektron” oraz 80 urodziny Bernarda Grzegorzewskiego- wieloletniego członka Zarządu Klubu Elektron.

25.08.2021r w Sali sesyjnej Rady Miejskiej w Skoczowie w obecności Burmistrza Mirosława Sitko i przewodniczącego Rady Miejskiej Rajmunda Dedio, odznaczeni zostali: ZHDK III Stopnia p. Agnieszka Karetta oraz p. Dariusz Waliczek odznaka HDK Zasłużony dla Zdrowia Narodu.

25.09.2021-Miejsko-Gminny Klub HDK PCK w Wilamowicach Restauracja Rogowa w Wilamowicach Rogowa  Akademia z okazji Jubileuszu 40 lecia Klubu  Miejsko -Gminnego Klubu HDK PCK w Wilamowicach: II stopień – 3, II stopień 2 i I stopień 3.

25.11.2021r -Klub HDK PCK przy Urzędzie Miasta w Żywcu  Aula w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu II Gala z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa: II stopnia 4 i I stopnia 1.

26.11.2021 -Klub HDK PCK Ruch Wola w Woli Dom Kultury w Woli, Akademia z Okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa   HDK: III stopnia 12, II stopnia 8 i I stopnia 5,

04.12.2021 - Klub HDK PCK „Płomień” przy OSP w Kobiernicach Świetlica OSP w Kobiernicach, Akademia z okazji Jubileusz 35 Lecia powołania  Klubu HDK PCK Płomień przy OSP w Kobiernicach: II stopnia 3 i I stopnia 2.

3. Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej w okresie sprawozdawczym od 01.01.2021 do 31.12.2021r.  realizował zadanie publiczne Polskiego Czerwonego Krzyża,  określone w § 6 ust. 6 ustawy o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1371) - umowa nr NCK-D/UM/1/2021, zawartej, pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Polskim Czerwonym Krzyżem.  

Liczba nadanych odznak, legitymacji i okładek ZHDK :

 

a) liczba nadanych odznak, legitymacji i okładek ZHDK :

- okładek, legitymacji i odznak po 5/6 litrach -  617 (2020-410)

- okładek, legitymacji i odznak po 10/12 litrach – 304 (2020-188)

- okładek, legitymacji i odznak po 15/18 litrach – 199 (2020 - 103)

- łącznie nadań  (okładki, legitymacje,  odznaki) – 1120 ( 2020- 701)

 

b) liczba wydanych duplikatów legitymacji i okładek ZHDK:

- legitymacji  po 5/6 litrach -  12

- legitymacji  po 10/12 litrach - 6

- legitymacji  po 15/18 litrach – 4

- okładek - 22

- łącznie wydanych duplikatów (legitymacje, okładki) - 44

 

c) liczba zniszczonych legitymacji ZHDK oraz podać przyczynę zniszczenia – 39 ( wpisane omyłkowo błędne dane pesel, błąd w nazwisku lub imieniu, zniszczenie legitymacji w trakcie drukowania)

 

d) łączna liczba wydanych legitymacji ZHDK (nadania, duplikaty, zniszczenia) - 1181

 

4. Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej w roku 2021 przyjął  110 wniosków o wpisanie na listę (11 list comiesięcznych)  Rady Rejonowej HDK PCK przy OR PCK w Bielsku-Białej do specjalnego imiennego biletu rocznego na przejazd Komunikacją Miejska w Bielsku-Białej na rok 2021, z tytułu ”Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

5. W  dniu 3 lipca 2021r. odbyły się dla Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża i ich sympatyków rej. bielskiego zawody wędkarskie o Puchar Przewodniczącej Rady Osiedla Bielsko-Biała-Hałcnów. Zawody zorganizował Klub HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie przy wsparciu Rady Osiedla Bielsko-Biała – Hałcnów. Były to zawody drużynowe i indywidualne metodą spławikową oraz gruntową (dwóch zawodników z drużyny łowiło na spławik a jeden na grunt.) Dzięki uprzejmości Zarządowi PZW Karaś w Bielsku-Białej, zawody odbywały się na stawie przy ul Grenady 4
w Bielsku-Białej.

W zawodach wzięło udział siedem trzy osobowych drużyn wędkarskich z Klubów HDK PCK rej. bielskiego.

1. Klub HDK PCK przy OSP w Jaworzu.

2. Klub HDK PCK przy Nemak - Poland w Bielsku-Białej.

3. Klub HDK PCK przy Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Bielsku-Białej.

4. Klub HDK PCK przy Urzędzie Gminy w Łękawicy.

5. Klub HDK PCK przy KWK Piast Ruch II w Woli.

6. Klub HDK Bielsko-Biała - Stare Bielsko.

7. Klub HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej.

Łącznie w zawodach wzięło ponad 27 osób, w tym 21 zawodników. Zawody sędziował Prezes Koła PZW Karaś w Bielsku-Białej p. Władysław Zuziak a pomagał mu Wiceprezes Koła ds. gospodarczych p. Janusz Machniowski.

Przy „wędkarskiej” pogodzie zawodnicy złowili łącznie 74.520 kg ryb. Było kilka pięknych jesiotrów, amurów, kilkanaście karpi, liczna ilość karasi, leszcze, płacie i liny, które decydowały o miejscach na podium.

Drużynowo zawody wygrała drużyna z Klubu HDK PCK przy Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Bielsku-Białej zajmując I miejsce – 7 pkt.

II miejsce zajęła drużyna z Klubu HDK PCK przy KWK Piast Ruch II w Woli – 8 pkt

III miejsce zajęła drużyna z Klubu HDK Bielsko-Biała – Stare Bielsko -9 pkt .

Indywidualnie zwyciężył w zawodach p. Paweł MODRZEJEWSKI z Klubu HDK Bielsko-Biała – Stare Bielsko – łowiąc 11430G gr. ryb.

II miejsce zajął p. Radosław Łopata z z Klubu HDK Bielsko-Biała – Stare Bielsko- łowiąc 11020 gr. ryb.

III miejsce zajął p. Marek GRUSZKA z Klubu HDK PCK przy KWK Piast Ruch II
w Woli – łowiąc 7360 gr. ryb.

Najmłodszym zawodnikiem zawodów wędkarskich Honorowych Dawców Krwi PCK i ich sympatyków został kolega Kamil LINNERT z wspierający na zawodach drużynę z Klubu HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej- Hałcnowie, który otrzymał Puchar Dyrektora Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej dla najmłodszego zawodnika zawodów wędkarskich HDK PCK i ich sympatyków rej. bielskiego.

Dla najlepszych drużyn i zawodników Puchary wręczała Pani Anita Szymańska Przewodnicząca Rady Osiedla Bielsko-Biała – Hałcnów oraz Marek Mielnik Wiceprezes Klubu HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej.

6. W dniu 13 sierpnia 2021r., 83 Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi, zrzeszonych
w Klubach Honorowych Dawców Krwi przy Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej, uczestniczyło w zabezpieczeniu trasy przejazdu kolarzy na V etapie 78 Tour de Pologne. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi już od 5 lat, pomagają przy organizacji i przebiegu przejazdu kolarzy z Tour de Pologne na terenie Miasta Bielska-Białej, Tychów i w Bukowinie Tatrzańskiej.

W tym roku również Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi z niżej wymienionych Klubów nie zawiedli:

Klubu HDK PCK „KroplaRh” przy OR PCK w Bielsku-Białej,

Klubu HDK PCK przy Nemak-Poland w Bielsku-Białej,

Klubu HDK PCK przy Urzędzie Gminy w Jasienicy,

Klubu HDK PCK „Płomień” przy OSP w Kobiernicach,

Klubu HDK PCK przy Parafii św. Barbary w Strumieniu,

Klubu HDK PCK przy Urzędzie Miasta w Żywcu,

Klubu HDK PCK w Kozach,

Klubu HDK przy Urzędzie Gminy w Łękawicy,

Klubu HDK PCK przy OSP w Jaworzu,

Klubu HDK PCK przy Urzędzie Miasta w Czechowicach-Dziedzicach,

Klubu HDK PCK przy TRW w Czechowicach-Dziedzicach,

Klubu HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej - Hałcnowie.

Była też młodzież z jednego ze Szkolnych Kół PCK w Bielsku-Białej, która wzorem roku ubiegłego postanowiła w tym roku spontanicznie wesprzeć wraz ze swoją rodziną zabezpieczenie i doping kolarzom na trasie V etapu.

 

7. Honorowi Dawcy Krwi zrzeszeni w Klubie HDK PCK przy Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Bielsku Białej, przekazali wychowankom Domu Dziecka w Bielsku Białej ul Pocztowa,  241 tabliczek czekolady zebranych podczas akcji Oddawania Krwi w dniu 15 czerwca 2021 r.

 

8. W roku 2021 do  najliczniejszych akcji krwiodawstwa należy zaliczyć współudział w akcji  z TS Podbeskidzie ph.: „Oddaj krew Idż na Mecz” na terenie Miasta Żywiec w dniu 24.10.2021r. - przez Klub HDK PCK przy Urzędzie Miasta w Żywcu, gdzie zebrano 18.900 ml pełnej krwi i w Bielsku-Białej w dniu  16.10.2021r – przez Klub HDK PCK „Kropla RH” przy OR PCK w Bielsku-Białej, gdzie zabrano 30.150 ml krwi pełnej.

 

9. II Turnieju Piłki Nożnej Klubów HDK Rejonu Bielskiego im. Roberta Wośko, przeprowadzonego w dniu 04 września 2021r.  Turniej odbył się na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej im. Błogosławionego Ojca Michała Tomaszka w Łękawicyo godz. 9.00 i trwał do godz.15.00. Organizatorem turnieju był Klub HDK PCK przy Urzędzie Gminy w Łękawicy, Klub HDK PCK „Elektron” w Bielsku-Białej oraz Oddział Rejonowy  PCK w Bielsku - Białej. W turnieju brało udział 8 drużyn z różnych Klubów HDK  z rejonu bielskiego.

Puchary dla zwycięskich drużyn ufundowali:

Poseł na Sejm RP Małgorzata Pępek- 6 pucharów,

Wójt Gminy Łękawica-3- puchary,

Organizatorzy 3- puchary. 

Każdy z zawodników otrzymał upominkowy starter, a w nim: 200 ml miodu spadziowego, okolicznościowy kubek, czekoladę, dwie butelki wody mineralnej.

Torby eko do starterów podarował Dział Organizacji i Marketingu RCKiK w Katowicach. Miód zakupiono po okazyjnej cenie od Stowarzyszenia Beskidzkie Trutnie.

Łącznie przygotowano 120 starterów. Turniej  miał charakter pikniku, nie mogło więc zabraknąć poczęstunku.

Kiełbasę na grila podarował ZPM Gilowice Marek Łoboda, kaszankę zakupił anonimowy darczyńca, chleb dostarczyła Piekarnia Gałuszka. Dla dzieci ufundowane było 35 torebek podarunkowych przy współpracy z Biurem PCK Żywiec.

Dodatkowo Pan Paweł Oślak umożliwił nam po okazyjnej cenie dostarczyć dzieciom rozrywkę w postaci dwóch dmuchawców.

Ciasta na turniej upiekli członkowie Klubu z Łękawicy. Smalec domowej roboty ufundował i zrobił sklep Od i Do Gilowice Rozcięta, a ogórki zakiszono we własnym zakresie.

Dla syna śp. Roberta Wośko Huberta przygotowano  upominek od anonimowego darczyńcy.

Czekolady rozdawane w trakcie turnieju dzieciom były podarunkiem od Honorowych Dawców Krwi  z  Żywiecczyzny.

 

Wyniki:

I miejsce zdobył Klub HDK PCK przy Urzędzie Miasta w Wilamowicach,

II miejsce Klub HDK PCK Kropla RH z Bielska - Białej,               

III miejsce Klub HDK PCK Stare Bielsko. 

 

Najlepszym bramkarzem został Michał Masny, najlepszym zawodnikiem Anna Biegun,
a najlepszym strzelcem Jakub Stawicki.  Każda z drużyn otrzymała puchar za udział
w turnieju.

 

Nad bezpieczeństwem zawodników czuwał Zespół ratowników Oddziału Rejonowego PCK
w Bielsku Białej.

V. Grupy Ratownictwa OR PCK Bielsko-Biała.

1. Ratownicy z Grupy Ratownictwa PCK w Czechowicach-Dziedzicach zostali zaproszeni do udziału w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach , w zajęciach z młodzieżą uczącą się zasad I pomocy. W mini zawodach brali udział uczniowie klas czwartych i ósmych. Uczniowie klas biorących udział w zajęciach plenerowych mieli do wykonania/zaliczenia kilka prób praktycznych: zaopatrzenie złamania, prawidłowe wezwanie pomocy, resuscytację z obostrzeniami wynikającymi z zagrożeń pandemicznych, ułożenie poszkodowanego w poz. bezpiecznej. Ratownicy byli sędziami na poszczególnych stanowiskach, jednocześnie oceniając uczestników i poprawiając niedoskonałości ich działań, uczyli prawidłowych procedur. Dzięki zaangażowaniu w organizację tego przedsięwzięcia p. dyrektor Alicji Puzoń i nauczyciela p. Stanisława Goli, zabawa połączona z nauką przebiegła sprawnie i w doskonałej atmosferze. Ratownicy, po zakończeniu zawodów zostali zaproszeni na przepyszną grochówkę serwowaną w szkolnej stołówce.

2. W dniu 4.08.2021r. ratownicy z Grupy Ratownictwa PCK w Czechowicach-Dziedzicach mieli możliwość przeprowadzenia szkolenia z udzielania pierwszej pomocy w Dziennym Domu Seniora w Czechowicach-Dziedzicach. Seniorzy zdobyli wiedzę co zrobić w przypadku odwodnienia, udaru słonecznego oraz jak prawidłowo wykonać resuscytację krążeniowo oddechową. Przekazana wiedza przez naszych ratowników przyczyni się do skutecznej ochrony zdrowia i życia kolejnych osób.


3. Grupa Ratownictwa PCK w Bielsku-Białej i Czechowicach-Dziedzicach w roku sprawozdawczym dokonały:

-  zabezpieczeń imprez-zgromadzeń publicznych – 43 w tym 2 nieodpłatne.,

 

Przeprowadzono 8 pokazy w tym 8 nieodpłatnie dla podmiotów zewnętrznych.
Grupy uczestniczyły w 11 zorganizowanych ćwiczeniach/manewrach/zawodach - nieodpłatnie (2020- 3) i jedno ćwiczenie nieodpłatnie wewnątrz grup. Grupy uczestniczyły w 4 akcjach poszukiwawczo-ratowniczych.

Grupa Ratownicza PCK w Bielsku-Białej współpracuje z MOPS w Bielsku-Białej przy udzielaniu pomocy osobom przebywających na kwarantannie , izolacji wynikającej z zachorowaniami na COVID-19.

 

VI.  Przygotowanie do działania w razie klęsk, katastrof i wypadków oraz pomocy osobom poszkodowanym.

 

1.Pracownicy Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej wspólnie z ratownikami Grupy Ratownictwa PCK w Bielsku-Białej i Czechowicach –Dziedzicach od dnia 12 do 16 kwietnia 2021r. przeprowadzili dystrybucję 48.000 szt. maseczek chirurgicznych otrzymanych do nieodpłatnego rozprowadzenia z Urzędu Miasta w Bielsku-Białej. Dystrybucja trwała również w siedzibie OR PCK BB oraz specjalnych-mobilnych punktach na terenie osiedli miasta oraz placu: Bolesława Chrobrego.  
Dodatkowo w punktach dostępne będą materiały informacyjne dotyczące szczepień na Covid-19.

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej
1. Stacjonarnie - siedziba PCK
lokalizacja: ul. Jana Sobieskiego 6

W godzinach popołudniowych ratownicy PCK będą rozdawali maseczki również na osiedlach mieszkaniowych Miasta Bielska-Białej

2. Punkty mobilne - Ambulans PCK
lokalizacja: pl. Bolesława Chrobrego w Bielsku-Białej
lokalizacja: Os. Karpackie - parking przy Kaufland w Bielsku-Białej
lokalizacja: Os. Beskidzkie - parking przy Tesco w Bielsku-Białej
lokalizacja: Os. Polskich Skrzydeł - przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bielsku-Białej
lokalizacja: Os. Złote Łany - pawilony przy ul. Jutrzenki w Bielsku-Białej
lokalizacja: Os. Wapienica – Centrum w Bielsku-Białej


Instruktorzy PP

W roku sprawozdawczym w Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej z uprawnieniami do szkoleń z zakresu udzielania PP było dwóch Instruktorów PP tj. p. Henryk Stokłosa oraz
p. Mirosław Torbiak..

W roku 2021 zostało przeprowadzone jedna szkolenia przez p. Henryka Stokłosę z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy  w II Liceum Ogólnokształcącym w Bytomiu..

 

VII. Upowszechnianie podstawowych zasad i wartości humanitarnych Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, kształtowanie postaw tolerancji i poszanowania ludzkiej godności. 

Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej po raz kolejny z okazji Świąt Wielkanocnych  2021r. przygotował i wysłał dwie paczki żywnościowe i rzeczowe w ramach akcji ph. „SIEDEMDZIESIĄTA CZWARTA noworocznej paczka”  na Zaporoże,  do 5-osobowej rodziny SERHIJA SYNENKO (Синенко_Сергій_Петрович) Przedsiębiorcy z Zaporoża , wolontariusz, bardzo aktywnego podczas Rewolucji Godności. Został spalony we własnym samochodzie 13 lutego 2014r. pod Czerwonym Jarem na granicy Zaporoskiej i Dnipropietrowskiej obłasti.

IX.    Inne ważne działania

W roku 2021 Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej złożył oferty w postępowaniach konkursowych na dofinansowanie swojej działalności:                                                       

 1. Urząd Miejski w Bielsku-Białej

a)                  dofinansowanie do organizowanej półkolonii Lato w Mieście  – 18.360,00 zł.

 1. Rada Pań przy ZG PCK

a)                  dofinansowanie do półkolonii Lato w Mieście – 3000,00 zł.

2. Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach

a)      "Bezpieczeństwo i zabezpieczenie medyczne, nauka udzielenia pierwszej pomocy i organizacja zawodów pierwszej pomocy" - kwota  25.000,00 zł

Rozliczenie wpływów z 1% OPP za 2020r.

Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej otrzymał:
- ze wskazaniem  dla OR PCK w Bielsku0-BIalej- kwotę 1453,70 zł.
- ze wskazaniem na Grupę Ratownictwa PCK w Bielsku-Białej- kwotę  982,00 zł.
- ze wskazaniem na Klub HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenie NMP w B-B- Hałcnowie -kwotę 343,00zł.
- ze wskazaniem na Klub HDK PCK przy Urzędzie Miejskim w Żywcu- kwotę 170,00 zł.
- ze wskazaniem na Klub HDK PCK UM   Żywiec- 157,00zł.
- ze wskazaniem na OR PCK Żywiec- kwotę 38,70zł.

Łącznie OR PCK w Bielsku-Białej otrzymał kwotę....., która uwzględnia ww. wpływy oraz średni udział procentowy przekazanych kwot 1% do OO PCK za lata 2017-2019.

 

X.  Kontrole zewnętrzne.

W 2021 r. w Oddziale Rejonowym PCK w BB, była przeprowadzona kontrola prze z Śląskie Kuratorium Oświaty podczas trwania półkolonii ph „Lato w Mieście” - bez uwag.

XI . Promocja stowarzyszenia.

 1. O naszych działaniach staraliśmy się, informować na bieżąco nasze społeczeństwo
  w mediach lokalnych, na stronie internetowej. Od wielu lat prowadzimy kampanię marketingową, która ma na celu przekonanie odbiorców do wskazania w zeznaniach podatkowych PCK, jako organizacji, której warto przekazać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Stałą forma promocyjną jest wydawanie kalendarza ściennego i kalendarzyka kieszonkowego, które są rozdawane podczas różnych imprez i akcji krwiodawstwa. Ponadto systematycznie promujemy swoje działania na stronie Fecebooka- Polski Czerwony Krzyż Bielsk-Białą oraz stronie internetowej OR PCK BB http://www.bielsko-biala.pck.org.pl/. Ponadto promowaliśmy działania czerwonokrzyskie już w wyżej opisanych działaniach dot. dystrybucji 48.000 szt. maseczek chirurgicznych otrzymanych do nieodpłatnego rozprowadzenia z Urzędu Miasta w Bielsku-Białej w ramach walki z COVID-19.
 2. W dniu 18 .12.2021r. prezentowaliśmy się jako współorganizator na Targach Organizacji Pozarządowych w Gemini Park w Bielsku-Białej. Pokazy Pierwszej Pomocy do godz.18.00 prowadzone przez Instruktora PP PCK oraz członków Grupy Ratownictwa w Czechowicach - Dziedzicach oraz organizacja Akcji Krwiodawstwa w Ambulansie RCKiK  przez członków Klubu HDK PCK "KroplaRh".
 3. Akcja Biura OR PCK w Bielsku-Białej z siedzibą w Żywcu oraz Klubów HDK PCK
  rej. żywieckiego ph. "Wspieramy ratowników Medycznych z Żywca". Wraz                              z istniejącymi Klubami HDK z terenu Żywiecczyzny zorganizowano zbiórkę wody mineralnej, batonów energetycznych, kawy i herbaty i przekazano  produkty do Stacji  Pogotowia  Ratunkowego  w  Żywcu.

 

XII . Rozliczenie finansowe.

Na dzień 22.02.2022r. brak jest rozliczenia za rok 2021 z Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK w Katowicach

 

XII   Podsumowanie

 1. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej w dniu
  15 marca 2021r., zakończył dystrybucję podpasek do 26 szkół podstawowych
  i średnich pow. bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego dla 881 uczennic. Każda z uczestniczek programu #AkcjaDonacja otrzyma 4 duopacki podpasek Always Ultra Normal, które zapewnią jej ochronę na 4 -5 miesięcy użytkowania, czyli na jedno półrocze. Cel programu prowadzonego przy współpracy z Procter and Gamble od 2019 roku jest dotarcie do dziewcząt w wieku 12 – 18 lat, uczennic szkół podstawowych i szkół średnich, które opuszczają lekcje w szkole z powodu braku lub nieodpowiedniej ochrony osobistej podczas miesiączki.

 

 1. Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej, podczas realizacji VIII Edycji Programu "Dziel się Uśmiechem" w roku szkolnym 2020/2021, przekazał 2760 sztuk pakietów edukacyjnych dla uczniów z 24 Szkół Podstawowych na terenie Miasta Bielsko-Biała oraz pow. bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego.
 2. W dniu 06.10.2021r. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej, rozpoczął dystrybucję do szkół podstawowych z terenu swojego działania tj.: pow. bielski, cieszyński i żywiecki materiały edukacyjne w ramach realizacji IX Edycji programu "Dziel się uśmiechem".  W bieżącym roku szkolnym 2021/2022, do programu przystąpiło 17 szkół, które zgłosiły udział w programie 1889 uczniów w klasach 1-3.
 3. W dniu 8 września 2021r, Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej podsumował akcję ph. „Gorączka Złota”, w której uczestniczyły placówki szkolne z 8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Miasta Bielsko-Biała i pow. bielskiego oraz z Czernichowa. W tym roku również do akcji przyłączyła się wnuczka członka Klub HDK PCK „Elektron” w Bielsku-Białej. Mimo bardzo trudnej sytuacji w szkołach, wynikłej z wprowadzenia w kraju stanu Pandemii COVID-19 i zamknięcia szkół i przejścia na naukę zdalną, uczniowie podczas akcji zebrali „grosików” na kwotę 3.208,67 złotych  (2020 - 2.666,08zł. , 2019-15.385,55zł.)

W roku 2021 przyznano tytuły:

Kategoria Szkół:

pow. bielski

 „I Największy Zbieracz Złota” otrzymała Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku-Białej, która zebrała kwotę 1.233,35 zł.

„II Największy Zbieracz Złota” otrzymała Szkoła Podstawowa w Świętoszówce im. R. Gila, która zebrała kwotę 608, 07 zł.

„III Największy Zbieracz Złota” otrzymał Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy, która zebrała kwotę 489, 68zł.

IV. Miejsce zajęła Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 im. St.. Staszica w Bielsku-Białej, która zebrała kwotę 300, 20 zł.

V. Miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 3 im Macierzy Szkolnej. w Bielsku-Białej, która zebrała kwotę 156, 46 zł.

VI. Miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-dziedzicach, która zabrała 116, 36 zł.

VII. Miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 7 im. K. Wielkiego w Czechowicach-Dziedzicach, która zebrała 34, 28 zł.

VIII. Miejsce Klub HDK PCK „Elektron”, który zebrał 12, 98zł.

 pow. żywiecki:

„Największy Zbieracz Złota” pow. żywieckiego otrzymał Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Piłsudskiego w Czernichowie, który zebrał 257, 29 zł.

Wszystkie szkoły za udział w akcji otrzymały Dyplomy.

W sprawozdaniu ujęte są tylko najważniejsze działania podejmowane przez nasze jednostki w rejonie działania ( Miasto Bielsko-Biała wraz z powiatem oraz  biuro w  Żywiec i Cieszynie  z powiatem). Nie jesteśmy w stanie ująć wszystkich inicjatyw, jakie w codziennej pracy podejmują jednostki podstawowe jak Kluby HDK PCK, Szkolne Koła PCK, Kluby Wiewiórka PCK, Grupy Ratownictwa. Tych działań jest bardzo dużo, które kierowane są do społeczeństwa. Mimo zmniejszającej się liczby jednostek podstawowych (reforma w szkolnictwie) w dalszym ciągu dysponujemy dużym potencjałem społeczników, którzy chętnie realizują zadania pomocowe na rzecz osób potrzebujących. Wszystkim ludziom o wspaniałych sercach, członkom PCK, wolontariuszom, opiekunom szkolnych kół PCK i klubów Wiewiórka PCK, honorowym dawcom krwi, jednostkom samorządowym, licznym sympatykom, darczyńcom oraz pracownikom, którzy realizowali i pomagali realizować zadania PCK w roku sprawozdawczym serdecznie dziękujemy.”

Bardzo ważnym działaniem w okresie pandemii COVID-19, była kontynuacja opracowanego w miesiącu kwietniu 2020 przez Dyrektora OR PCK w Bielsku-Białej p. Marka Mielnika Programu Oszczędnościowego, który pozwolił zaoszczędzić w roku 2021 -  13.800,00 złotych.

Marek Mielnik
Dyrektor OR PCK
w Bielsku-Białej