• IX Ogólnopolski Marsz Pokoju HDK PCK 2013
  • Akcje Krwiodastwa w 2015 Więcej
  • Mistrzostwa Polski w Szachach Bielsko Biała
  • Zbieramy pieniążki i żywność dla potrzebujących wspólnie w Tesco
  • Przekazanie rowerka rehabilitacyjnego Więcej
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Jubileusz 40 – lecia Miejsko-Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Wilamowicach


W dniu 25 września 2021 odbył się Jubileusz 40 – lecia Miejsko-Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Wilamowicach

Wśród przybyłych gości znaleźli się: Ogrocki Bogdan - dyrektor Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, Kamiński Andrzej – wicestarosta bielski, Mielnik Marek - dyrektor Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej, Dyląg Stanisław - dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, Gawlik Stanisław – wiceburmistrz Gminy Wilamowice, Gajda Anna – skarbnik Gminy Wilamowice, Kudłacik Stanisława – przewodnicząca Rady Miejskiej w Wilamowicach, ks. Stanisław Morawa – proboszcz parafii w Wilamowice, ks. Józef Jakubiec – proboszcz parafii w Dankowicach, Kubik Jerzy – Radny Rady Powiatu oraz sponsorzy i krwiodawcy z rodzinami

N
a pierwszej stronie kroniki klubu z roku 1980 czytamy:

 ...W dniu 22 lutego 1980r zebrała się grupa inicjatywna pod przewodnictwem dr Antoniego Cichy, która na celu miała założenie Klubu Honorowych Dawców Krwi. Po omówieniu podstawowych celów i założeń przystąpiono do wyboru pierwszego składu zarządu. Prezesem został Tadeusz Gąsiorek, a członkami zarządu: Józef Oleś, Piotr Kwaśniewski, Franciszek Olma i Czesław Sojka.

Na zebraniu założycielskim były 32 osoby, które zostały członkami klubu. W pierwszym roku działalności główną uwagę zarząd zwracał na sprawy organizacyjne związane z lokalizacją pomieszczenia i jego wyposażeniem. Odbyły się trzy posiedzenia zarządu, jedna akcja oddawania krwi na której zgromadzono 9,300 ml krwi...”

 I tak właśnie rozpoczyna się ta historia….

 Obecnie Klub HDK w Wilamowicach istnieje już od 41 lat i jest jednym z trzech najstarszych klubów HDK działających w Oddziale PCK w Bielsku-Białej, który zrzesza 23 kluby HDK. Członkowie tego klubu oddali łącznie około 4650 litrów krwi pełnej. Jeden z członków klubu oddał ponad 65 litrów krwi.
W klubie obecnie jest około 120 czynnych członków. A przez 40 lat działalności do klubu przynależało ponad 800 członków. Około 320 członków klubu ma odznaczenia „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”.


Nadrzędnym celem działalności klubu jest pozyskiwanie jak największej liczby honorowych krwiodawców i honorowe oddawanie krwi dla ratowania życia i zdrowia.

Przez cały okres działalności przeprowadziliśmy w klubie 166 akcji oddawania krwi, które były przeprowadzone w ośrodku zdrowia, w ambulansie na rynku i przy kościele parafialnym, przy sali OSP Wilamowice a obecnie przy stadionie Ludowego Klubu Sportowego LKS „Wilamowiczanka” . Akcje organizujemy 4 razy w roku.

Co roku na potrzeby PCK organizujemy zbiórkę uliczną do puszek. W tym roku przeprowadziliśmy dwie zbiórki – a następne dwie są już zaplanowane przy kościołach parafialnych w miejscowościach: Dankowice, Hecznarowice, Stara Wieś i Wilamowice. Otrzymane środki zostały i zostaną przekazane na potrzeby Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku Białej.