• IX Ogólnopolski Marsz Pokoju HDK PCK 2013
  • Akcje Krwiodastwa w 2015 Więcej
  • Mistrzostwa Polski w Szachach Bielsko Biała
  • Zbieramy pieniążki i żywność dla potrzebujących wspólnie w Tesco
  • Przekazanie rowerka rehabilitacyjnego Więcej
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kryzys humanitarny na granicy z Białorusią (materiał wewnętrzny)

Kryzys humanitarny na granicy z Białorusią
(materiał wewnętrzny)

Polski Czerwony Krzyż wyraża troskę o los migrantów, przebywających przy polsko-białoruskiej granicy oraz tych którzy są już na terenie Rzeczpospolitej. Z wdzięcznością odnotowujemy zainteresowanie tematem i wolę wsparcia potrzebujących przez osoby indywidualne, instytucje i organizacje pomocowe.

Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi podobnie jak innym organizacjom zależy na dotarciu z pomocą do osób na granicy. Nagonka, strajki i pikiety oraz kwestionowanie działań realizowanych przez PCK nikogo nie przybliżają do skutecznego rozwiązania tej sytuacji, a wręcz utrudniają naszą pracę. Zapraszamy do rozmów, do wspólnego działania. Potrzebujemy Waszego wsparcia. Jako środowisko pozarządowe powinniśmy jednym głosem apelować o dostęp do granicy dla organizacji pomocowych.

Poniżej odnosimy się do kilku kwestii, które w ostatnim czasie były żywo komentowane w mediach, głównie społecznościowych.

1. PCK nie jest agendą rządową. Nie jest finansowane przez państwo - to fakt z czasów poprzedniego systemu, który od 1989 roku nie ma miejsca. Jedyna działalność, którą dotuje Rząd Polski na mocy konwencji genewskich to Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań. PCK nie jest organizacją międzynarodową. Należy do Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

2. PCK pełni rolę pomocniczą wobec rządu, co oznacza, że rząd może poprosić PCK o pomoc w ramach zadań wyznaczonych statutem. PCK inicjuje własne działania i akcje, ale zawsze w zgodzie z obowiązującym prawem. Pomocnicza rola, według Statutu Międzynarodowego Ruchu CK i CP oznacza: "specyficzne i wyróżniające się partnerstwo, pociągające za sobą wzajemną odpowiedzialność i korzyści, oparte na prawie międzynarodowym i krajowym, w którym krajowe władze publiczne i stowarzyszenie krajowe uzgadniają obszary, w których stowarzyszenie krajowe uzupełnia lub zastępuje publiczne usługi humanitarne". Stopień, w jakim stowarzyszenia krajowe są w stanie wspierać humanitarne i rozwojowe cele władz publicznych, zależy również od ich zdolności jako organizacji, która różni się w zależności od kraju.

3. PCK nie odpowiada za decyzje rządu i poszczególnych ministrów. PCK nie uzyskał zgody MSWiA na dostarczenie pomocy uchodźcom na granicy polsko - białoruskiej. Obecnie PCK wnioskuje o zmiany w ustawie o stanie wyjątkowym, które umożliwią dostarczenie pomocy osobom na granicy polsko-białoruskiej.

4. Przepisy, które cytują aktywiści odnoszą się do stanu wojny, a nawet wtedy MKCK musi negocjować warunki wejścia w strefę konfliktu z obiema stronami.  Przykład:
a) Przywoływana przez aktywistów pomoc internowanym w stanie wojennym (podkreślamy stanie wojennym, a nie wyjątkowym) zawsze była dostarczana po uprzedniej zgodzie władz na wejście np. do więzień, miejsc internowania.
b) W wielu komentarzach pojawiał się także przykład pomocy, jakiej PCK udzielał więźniom obozów koncentracyjnych. W tym przypadku, również PCK musiało wynegocjować ze stroną niemiecką możliwość i zakres pomocy, jaka mogła być udzielona więźniom.
c) Po upadku Powstania Warszawskiego przedstawiciele PCK negocjowali ze stroną niemiecką warunki ewakuacji ludności cywilnej ze zrujnowanej Warszawy. Dzięki PCK nie tylko cywile mogli opuścić Warszawę, ale także wszyscy żołnierze oraz służba sanitarna otrzymali prawa jeńców wojennych.

5. PCK jest w stałym kontakcie z MKCK i Federacją CK i CP oraz z Białoruskim Czerwonym Krzyżem. Sformułowanie „bratnie stowarzyszenie” pochodzi z nomenklatury czerwonokrzyskiej, stosowanej powszechnie w Międzynarodowym Ruchu CK i CP i nie ma zabarwienia pejoratywnego ani nie odnosi się do powiązań politycznych pomiędzy państwami. Wbrew temu, co głoszą aktywiści PCK nie otrzymał również od władz z Genewy upomnienia i wezwania do realizacji postulatów zawartych w oświadczeniu p. Danuty Kuroń. W Polsce nie znajduje się również żaden delegat MKCK.
6. PCK już w 2015 roku przystąpił do kampanii międzynarodowej MKCK po hasłem „W obronie ludzkiej godności”, w której apelował m. in. o:
- podjęcie podstawowych środków zapewniających bezpieczeństwo i godność uchodźców bez względu na ich status prawny,
- zapewnienie azylantom dostępu do międzynarodowej ochrony, dającej możliwość korzystania z usług medycznych oraz łączenia rodzin,
- wyraźne odrzucenie przemocy, ksenofobii oraz dyskryminacji uchodźców,
-  zaprzestanie nazywania uchodźców i migrantów "nielegalnymi",
- podjęcie działań na rzecz znalezienia politycznych, ekonomicznych oraz socjalnych rozwiązań, które zajmą się przyczynami przymusowej migracji.
To stanowisko jest nadal aktualne. Z kolei w czerwcu 2021 przed Światowym Dniem Uchodźcy Biuro Czerwonego Krzyża przy UE wezwało UE i państwa członkowskie do zwiększenia bezpiecznych legalnych kanałów migracji do UE osób ubiegających się o ochronę. Podkreślono, że Europejskie Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża dysponują znaczną wiedzą specjalistyczną w zakresie ułatwiania bezpiecznej, godnej migracji i są gotowe wspierać swoje rządy we wdrażaniu takich programów. Wezwano UE i państwa członkowskie do wywiązania się ze swoich zobowiązań i zagwarantowania skutecznego dostępu do ochrony międzynarodowej.