• IX Ogólnopolski Marsz Pokoju HDK PCK 2013
  • Akcje Krwiodastwa w 2015 Więcej
  • Mistrzostwa Polski w Szachach Bielsko Biała
  • Zbieramy pieniążki i żywność dla potrzebujących wspólnie w Tesco
  • Przekazanie rowerka rehabilitacyjnego Więcej
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zapraszamy na II Turniej Piłki Nożnej Klubów HDK PCK rej. bielskiego im. Roberta WOŚKO 2021

I TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ KLUBÓW HONOROWYCH DAWCÓW KRWI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA REJONU BIELSKIEGO IM. ROBERTA WOŚKO

TERMIN TURNIEJU 04. 09. 2021

ORGANIZATORZY:

1. Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Łękawicy.

2. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku – Białej.

PATRONAT HONOROWY:

1. LKS Orzeł Łękawica

2. Szkoła Podstawowa im. bł. Ojca Michała Tomaszka

UCZESTNICY:

1. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest ukończenie 18 lat.

2. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie drużyny w sposób opisany w regulaminie, zgłoszenie drużyny wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń organizatora, związanych z zachowaniem się na terenie, na którym odbywa się turniej. Jeżeli uczestnik nie stosuje się do tego, organizator może podjąć decyzję wykluczającą go z udziału w turnieju.

4. W turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy reprezentujący poszczególne kluby HDK.

5. Drużyny powinny posiadać komplet jednolitych strojów.

6. W turnieju nie mogą wziąć udziału zawodnicy grający w butach piłkarskich z metalowymi kółkami oraz w tzw. lankach.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zawodników.

TERMIN I MIEJSCE:

1. Turniej odbędzie się w dniu 4 września 2021r.

2. Turniej odbędzie się na terenie kompleksu ORLIK przy Zespole Szkół w Łękawicy, ul. Sportowa 5.

ZASADY ROZGRYWEK:

1. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 23 sierpnia 2021r.

2. Poszczególne kluby biorące udział w turnieju mogą wystawić po jednym zespole.

3. Za zespół uznaje się drużynę składająca się z minimum 6 zawodników.

4. Turniej prowadzony jest według przepisów gry w piłkę nożną, z wyłączeniem przepisu o spalonym.

5. Sędzia turnieju może wobec uczestników turnieju zastosować – w zależności od popełnionego przewinienia karę 2 lub 5 minutowego wykluczenia z gry lub karę wykluczenia z całego turnieju.

6. Zabrania się drużynom przeklinania podczas rozgrywania meczu, osoby nie stosujące się do tego zapisu niniejszego regulaminu zostaną ukarane przez sędziego turnieju karą 2 minut wykluczenia z gry.

7. Mecze rozgrywane są na boisku z trawą syntetyczną o wysokości min. 40 mm, o wymiarach 30m x 62m.

8. Mecze w rozgrywkach trwają 2 x 10 minut z przerwą pięciominutową oraz zmianą stron.

9. Mecze rozgrywane są w składach 6 – osobowych (bramkarz plus 5 zawodników w polu).

10. W trakcie gry można dokonywać dowolnej ilości zmian muszą one być jednak dokonane w obrębie strefy zmian danej drużyny oraz ustalone z arbitrem turnieju.

11. Drużyny będą podzielone na grupy w zależności od liczby zgłoszonych uczestników drużyn, które będą posiadały najlepszy bilans punktów awansują do fazy półfinałowej.

12. O końcowej klasyfikacji decydują kolejno: ilość zdobytych punktów, bilans punktów między zainteresowanymi drużynami, różnica bramek w meczach zainteresowanych drużyn, większa liczba bramek zdobytych w meczach zainteresowanych drużyn. Jeśli na tej podstawie nie da się ustalić kolejności, decyduje konkurs rzutów karnych (5 karnych w serii) rozegrany między drużynami o identycznym bilansie.

13. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt.

14. W fazie pucharowej w przypadku remisu o zwycięstwo decyduje konkurs rzutów karnych (po 5 w serii).

15. Losowanie drużyn odbędzie się w dniu turnieju, tj. 4 września 2021r. na około 15 minut przed rozpoczęciem rozgrywek w obecności kapitanów drużyn uczestniczących w turnieju.

WYBÓR KRÓLA STRZELCÓW TURNIEJU ORAZ NAJLEPSZEGO ZAWODNIKA TURNIEJU:

1. Tytuł Króla Strzelców Turnieju przypadnie zawodnikowi, który w całym turnieju uzyska największą liczbę strzelonych bramek na podstawie załącznika nr 2 do regulaminu.

2. Tytuł Najlepszego Zawodnika Turnieju przypadnie zawodnikowi wytypowanemu przez kapitanów drużyn uczestniczących w turnieju. Zawodnik, który otrzyma największą liczbę głosów otrzyma powyższy tytuł.

ZGŁOSZENIE DRUŻYNY:

1. Termin zgłoszenia drużyny upływa 23 sierpnia 2021r.

2. Po upływie terminu przyjmowania zgłoszeń, nie będą one przyjmowane.

3. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest przesłanie, do terminu przyjmowania zapisów, pisemnego zgłoszenia drużyny.

4. Zgłoszenie drużyny wraz z adresem korespondencji należy przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. 5. W sprawie zgłoszenia drużyny, jak i innych kwestiach organizacyjnych proszę o kontakt z Panem Romanem Pieńczewskim – 660 856 492 lub Tomaszem Lubrem – 501 098 687.

NAGRODY:

1. Pierwsze trzy drużyny otrzymują puchary oraz pamiątkowe dyplomy.

2. Statuetki dla Najlepszego Zawodnika Turnieju i Króla Strzelców Turnieju oraz pamiątkowe dyplomy.

3. Pozostałe drużyny otrzymują pamiątkowe dyplomy za udział w turnieju.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje organizator.

2. Na boisku piłkarskim ORLIK dopuszcza się grać w obuwiu typu halowego.

3. Zabrania się grania w obuwiu typu Lanki oraz korków z metalową końcówką – drużyna, która nie dostosuje się do niniejszego punktu regulaminu zostanie zdyskwalifikowana. Obuwie dopuszczone do gry na obiekcie ORLIK stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

4. Zgłoszenie udziału w turnieju stanowi – załącznik nr 1 niniejszego regulaminu, zgłoszenie drużyny w innej formie niż na odpowiednim formularzu nie będzie akceptowalne.

5. Wpłatę wpisowego (130zł od drużyny) należy uiścić do dnia 4 września 2021r.

6. Organizatorzy zapewniają pierwszą pomoc przy urazach powstałych w czasie gry.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do regulaminu:

TURNIEJ PIŁKI NOZNEJ KLUBÓW HONOROWYCH DAWCÓW KRWI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA REJONU BIELSKIEGO IM ROBERTA WOŚKO

Zgłoszenie udziału w turnieju:

Dane drużyny

Nazwa Klubu/ Organizacji:…………………………………………….

Miejscowość:……………………………………………………………….

Ilość zawodników:……………………………………………………….

Dane adresowe

Powiat:………………………………………………………………

Gmina:……………………………………………………………….

Miejscowość:……………………………………………………..

Kod pocztowy:……………………………………………………

Ulica:…………………………………………………………………

Numer lokalu:……………………………………………………

e-mail:………………………………………………………………

telefon kontaktowy:………………………………………….

Dane kapitana drużyny:

Imię:………………………………………………………………….

Nazwisko:………………………………………………………….

Telefon kontaktowy:………………………………………….

e-mail:……………………………………………………………….

ZAŁĄCZNIK NR 2 do regulaminu

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ KLUBÓW HONOROWYCH DAWCÓW KRWI I POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA REJONU BIELSKIEGO IM. ROBERTA WOŚKO

Skład osobowy drużyny:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.