• IX Ogólnopolski Marsz Pokoju HDK PCK 2013
  • Akcje Krwiodastwa w 2015 Więcej
  • Mistrzostwa Polski w Szachach Bielsko Biała
  • Zbieramy pieniążki i żywność dla potrzebujących wspólnie w Tesco
  • Przekazanie rowerka rehabilitacyjnego Więcej
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Udane zawody Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża rej. bielskiego
W dniu 3 lipca 2021r. odbyły się dla Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża i ich sympatyków rej. bielskiego zawody wędkarskie o Puchar Przewodniczącej Rady Osiedla Bielsko-Biała-Hałcnów. Zawody zorganizował Klub HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie przy wsparciu Rady Osiedla Bielsko-Biała – Hałcnów. Były to zawody drużynowe i indywidualne metodą spławikową oraz gruntową (dwóch zawodników z drużyny łowiło na spławik a jeden na grunt.) Dzięki uprzejmości Zarządowi PZW Karaś w Bielsku-Białej, zawody odbywały się na stawie przy ul Grenady 4
w Bielsku-Białej.

W zawodach wzięło udział siedem trzy osobowych drużyn wędkarskich z Klubów HDK PCK rej. bielskiego.

1. Klub HDK PCK przy OSP w Jaworzu.

2. Klub HDK PCK przy Nemak - Poland w Bielsku-Białej.

3. Klub HDK PCK przy Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Bielsku-Białej.

4. Klub HDK PCK przy Urzędzie Gminy w Łękawicy.

5. Klub HDK PCK przy KWK Piast Ruch II w Woli.

6. Klub HDK Bielsko-Biała - Stare Bielsko.

7. Klub HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej.

Łącznie w zawodach wzięło ponad 27 osób, w tym 21 zawodników. Zawody sędziował Prezes Koła PZW Karaś w Bielsku-Białej p. Władysław Zuziak a pomagał mu Wiceprezes Koła ds. gospodarczych p. Janusz Machniowski.

Przy „wędkarskiej” pogodzie zawodnicy złowili łącznie 74.520 kg ryb. Było kilka pięknych jesiotrów, amurów, kilkanaście karpi, liczna ilość karasi, leszcze, płacie i liny, które decydowały o miejscach na podium.


Drużynowo zawody wygrała drużyna z Klubu HDK PCK przy Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Bielsku-Białej zajmując I miejsce – 7 pkt.

II miejsce zajęła drużyna z Klubu HDK PCK przy KWK Piast Ruch II w Woli – 8 pkt

III miejsce zajęła drużyna z Klubu HDK Bielsko-Biała – Stare Bielsko -9 pkt .

IV miejsce zajęła drużyna z Klubu HDK PCK przy Nemak Poland w Bielsku-Białej- 9 pkt (tutaj decydowała mniejsza ilość złowionych ryb).

V miejsce zajęła drużyna z Klubu HDK PCK przy Urzędzie Gminy w Łękawicy -15 pkt.

VI miejsce zajęła drużyna z Klubu HDK PCK przy OSP w Jaworzu-17 pkt.

VII miejsce zajęła drużyna z Klubu HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej- Hałcnowie -20 pkt.

 

Indywidualnie zwyciężył w zawodach p. Paweł MODRZEJEWSKI z Klubu HDK Bielsko-Biała – Stare Bielsko – łowiąc 11430G gr. ryb.

II miejsce zajął p. Radosław Łopata z z Klubu HDK Bielsko-Biała – Stare Bielsko- łowiąc 11020 gr. ryb.

III miejsce zajął p. Marek GRUSZKA z Klubu HDK PCK przy KWK Piast Ruch II
w Woli
– łowiąc 7360 gr. ryb.

Najmłodszym zawodnikiem zawodów wędkarskich Honorowych Dawców Krwi PCK i ich sympatyków został kolega Kamil LINNERT z wspierający na zawodach drużynę z Klubu HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej- Hałcnowie, który otrzymał Puchar Dyrektora Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej dla najmłodszego zawodnika zawodów wędkarskich HDK PCK i ich sympatyków rej. bielskiego.
 

Dla najlepszych drużyn i zawodników Puchary wręczała Pani Anita Szymańska Przewodnicząca Rady Osiedla Bielsko-Biała – Hałcnów oraz Marek Mielnik Wiceprezes Klubu HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej.

 

Dziękuję Radzie Osiedla Bielsko-Biała Hałcnów z p. Anitą Szymańska na czele za wsparcie tych zawodów oraz wszystkim wędkarzom za udział w zawodach organizowanych przez Klub HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie wspólnie z Rada Osiedla Bielsko-Biała – Hałcnów.

Dziękujemy również Zarządowi Koła PZW „Karaś” w Bielsku-Białej i Sędziemu Zawodów p. Władysławowi Zuziak za sprawne ich przeprowadzenie i ocenienie.

Do zobaczenie na kolejnych zawodach wędkarskich.


Marek Mielnik
Wiceprezes Klubu HDK PCK

przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP

w Bielsku-Białej