• IX Ogólnopolski Marsz Pokoju HDK PCK 2013
  • Akcje Krwiodastwa w 2015 Więcej
  • Mistrzostwa Polski w Szachach Bielsko Biała
  • Zbieramy pieniążki i żywność dla potrzebujących wspólnie w Tesco
  • Przekazanie rowerka rehabilitacyjnego Więcej
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zmiany we organach Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej

W sobotę 26 czerwca 2021 roku w Szkole Branżowej I Stopnia nr 4 w Bielsku-Białej, odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej. W zjeździe uczestniczył między innymi Dyrektor Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK w Katowicach p. Bogdan Ogrocki, który odznaczył w imieniu Prezydenta RP p. Małgorzatę Mrowiec Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

Delegaci udzielili absolutorium Zarządowi Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej za rok 2020.

W drugiej części obrad delegaci wybrali  Prezesa  Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej , którym został p. Tomasz PIWOCHA.

Ponadto delegaci dokonali wyborów uzupełniających  na  członków  Rejonowej Komisji Rewizyjnej OR PCK w Bielsku-Białej, którymi  zostali:
- p. Paweł KUPCZAK
- p. Krzysztof JAKUBIEC

Pomiędzy głosowaniami delegaci dyskutowali nad dotychczasowymi działaniami PCK na terenie Bialska-Białej, pow. cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego.

Marek Mielnik
Dyrektor OR PCK
w Bielsku-Białej