• IX Ogólnopolski Marsz Pokoju HDK PCK 2013
  • Akcje Krwiodastwa w 2015 Więcej
  • Mistrzostwa Polski w Szachach Bielsko Biała
  • Zbieramy pieniążki i żywność dla potrzebujących wspólnie w Tesco
  • Przekazanie rowerka rehabilitacyjnego Więcej
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ulga dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi w Bielsku-Białej

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi posiadający tytuł „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu, na podstawie ZARZĄDZENIE NR ON.0050.765.2019.MZD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Bielsko-Biała oraz uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych (Dz. U. Wojewody Śląskiego poz.8823 z dnia 12.12.2019r), mogą korzystać ze specjalnego imiennego biletu rocznego.

„Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” otrzyma ww. bilet po wcześniejszym zgłoszeniu się do biura Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 6 i złożeniu wniosku wraz ze swoim zdjęciem (format zdjęcia jak do Dowodu Osobistego, prawa jazdy itp.), na wydanie ww. biletu.

Na podstawie złożonego wniosku krwiodawcy, Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej skieruje następnie listę krwiodawców do MZK Sp. z o.o. w Bielsku-Białej   o wydanie przedmiotowego biletu. Po jego wyrobieniu, krwiodawca zostanie powiadomiony  SMS lub telefonicznie o możliwości jego odbioru. Przy odbiorze biletu, krwiodawca wnosi opłatę w kasie MZK w kwocie 12, 00 zł/brutto, jednorazowo na cały rok