• IX Ogólnopolski Marsz Pokoju HDK PCK 2013
  • Akcje Krwiodastwa w 2015 Więcej
  • Mistrzostwa Polski w Szachach Bielsko Biała
  • Zbieramy pieniążki i żywność dla potrzebujących wspólnie w Tesco
  • Przekazanie rowerka rehabilitacyjnego Więcej
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Polski Czerwony Krzyż pomaga Bezrobotnym


Polski Czerwony Krzyż wspólnie z firmą Aviva, rozpoczyna realizację projektu dotyczącego wsparcie dla osób w wieku 25 – 60 lat, które utraciły pracę z powodu pandemii koronawirusa. Do grupy tej zalicza się osoby nowo zarejestrowane w Urzędzie Pracy, które zgłosiły się do UP w okresie od połowy marca do czerwca 2020 lub osoby, które prowadziły własną działalność i w związku z ograniczeniami wykonywania swojej działalności, zmuszone zostały do zamknięcia działalności lub jej zawieszenia.

Czas trwania projektu: maj – do 10 lipca br.

Cel projektu: wsparcie rodzin, które w wyniku pandemii koronawirusa nagle zostały bez środkówfinansowych (utrata pracy, zawieszenie lub zamknięcie działalności gospodarczej). Przez wsparcie rozumiane jest przekazanie takiej rodzinie paczki z produktami żywnościowymi bądź produktami higienicznymi, czy produktami chemii gospodarczej. Paczka o wartości 100 zł brutto na rodzinę.  Ilość paczek jest ograniczona względami finansowymi.

Zasady dystrybucji paczek: Rekrutacja rodzin do projektu oparta jest na współpracy z lokalnym Powiatowym Urzędem Pracy.

Beneficjenci programu zgłaszając się do Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej zobowiązani są do okazania stosownego dokumentu informującego o statusie bezrobotnego lub informującego o zawieszeniu lub zamknięciu działalności gospodarczej (np. potwierdzenie z systemu e-PUAP).

Odbiór paczek przez beneficjentów będzie odbywał się bezpośrednio w Oddziale Rejonowym  PCK w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 6 oraz w swoich siedzibach w Cieszynie Rynek 6 i w Żywcu przy ul. Dworcowej 15.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt tel. 693-162-555 Marek Mielnik Dyrektor OR PCK w Bielsku-Białej.