• IX Ogólnopolski Marsz Pokoju HDK PCK 2013
  • Akcje Krwiodastwa w 2015 Więcej
  • Mistrzostwa Polski w Szachach Bielsko Biała
  • Zbieramy pieniążki i żywność dla potrzebujących wspólnie w Tesco
  • Przekazanie rowerka rehabilitacyjnego Więcej
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sztandar Polskiego Czerwonego Krzyża dla Oddziału Rejonowego w Bielsku-Białeju


W dniu 13 grudnia 2019r., w Sali Koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych odbyła się uroczysta akademia, podczas której został poświęcony sztandar dla Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej.  Wydarzenie to miało związek z obchodzonym w tym roku jubileuszem 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Na akademię przybyli m.in.: Pani poseł RP Małgorzata PĘPEK, Pan Jarosława Klimaszewskiego Prezydenta Miasta Bielsko-Biała, Pan Grzegorz Szetyński Wicestarosta Bielski, Pan Marian Trela Burmistrz Wilamowic, Pan Marek Gazda Sekretarz Miasta Czechowice-Dziedzice, Pan Krzysztof Wieczerzak Zastępca Wójta Gminy Jasienica, Pan Tadeusz Tomiczek Wójt Gminy Łękawica, Pan Jan Słonka Wójt Gminy Miedźna, Pan Adam CAPUTA radny powiatu bielskiego, jednocześnie Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, Pan Jarosława Rutkiewicz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej, Pan brygadier Andrzej GRACA Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, Pani Anna Olszowska Dyrektor Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży „PARASOL” w Bielsku-Białej, Pan Janusz Kaps Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej, Pani Magdalena Chodyniecka Naczelnik wraz z Zastępcą Naczelnika Panem Tomaszem Szlagą z Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości UM w Bielsku-Białej, Pan Robert WOŚKO Zastępca Naczelnika Wydziału Pomocy Społecznej UM w Bielsku-Białej, asp. szt. Andrzej Chmiel Zastępca Naczelnika Prewencji KMP w Bielsku-Białej, Pani Gabriela Gorol Kierownik Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bielsku-Białej. Pan Sławomir Kaczyński Przewodniczący Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK, Pan Bogdan Ogrocki Dyrektor Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK w Katowicach.
W Akademii uczestniczyli również dyrektorzy szkół Miasta Bielska-Białej, pow. bielskiego, pszczyńskiego i żywieckiego wraz z opiekunami Szkolnych Kół PCK.
Były również regionalne media.
Po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu hymny Polskiego czerwonego Krzyża, Pan Sławomir Kaczyński Przewodniczący Krajowej Rady HDK PCK odczytał uchwałę nr 10/2019 Prezydium Zarządu Głównego PCK z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie nadania i wyrażenia zgody na używanie nowego sztandaru przez OR PCK w Bielsku-Białej.W dalszej kolejności o. Arkadiusz BĄK z parafii Matki Bożej Niepokalanej w Harmężach, na wstępie odmówił modlitwę w intencji członków PCK, Honorowych Krwiodawców, przybyłych na uroczystość wszystkich gości, właścicieli firm, sponsorów, odznaczanych i wyróżnianych i dokonał poświecenia nowego sztandar Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej.
W dalszej części uroczystości, nastąpiło wręczenie sztandaru dla OR PCK w Bilsku-Białej przez jego fundatorów, po wcześniejszym wbiciu w drzewiec sztandaru, pamiątkowych gwoździ oraz wpisani się do księgi pamiątkowej.
Fundatorami sztandaru byli:
Miasta Bielsko-Biała,
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej,
Firma GASKET Sp. z o.o. w Bielsku-Białej,
Związek Zawodowy „KADRA” przy PG Silesia w Czechowicach-Dziedzicach.
Firma LAVENS Sp. z o.o. w Czańcu,
Urząd Gminy Wilamowic,
AQUA SA w Bielsku-Białe,
ZIAD Bielsko-Biała SA
pan Bogdan Ogrocki Dyrektor Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK
pan Marek Mielnik Dyrektor Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej
pan Henryk Juszczyk długoletni działacz PCK w Bielsku-Białej
pan Tadeusz Gąsiorek Prezes Honorowego Miejsko-Gminnego Klubu HDK PCK w Wilamowicach- członek Zarządu Klubu.
pan Stanisław CIEŚLAK – Wiceprezes Miejsko-Gminnego Klubu HDK PCK w Wilamowicach.
Pan Antoni Kruczek Wiceprezes OR PCK w Bielsku-Białej przypomniał w trakcie swojego wystąpienia w uzupełnieniu do prezentacji multimedialnej, 100-letnią działalność PCK.
Podczas uroczystości wręczono także: odznaki Honorowy Dawca Krwi-Zasłużony dla Zdrowia Narodu, Medale Komisji Edukacji Narodowej, odznaki OH PCK, odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, medale 100-lecia PCK i medale okolicznościowe PCK.
Uroczystość zastała uświetniona występem Zespołu Big Bend z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej.

Akademię prowadzili: Marek Mielnik Dyrektor Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej oraz p. Marta Blank - Podkulska- członkini Zarządu Klubu HDK PCK przy Urzędzie Miasta w Żywcu. 

W trakcie akademii obecne były poczty sztandarowe z Klubu HDK PCK im. św. Marii Kolbego przy Urzędzie Gminy w Jasienicy oraz z PG „Silesia: w Czechowicach-Dziedzicach. Zaproszeni goście przekazali życzenia,  kwiaty oraz okolicznościowe upominki.
Po akademii zaproszono przybyłych na uroczystość wręczenia sztandaru i odznaczeń z okazji Jubileuszu 100 lecia PCK i Honorowego Krwiodawstwa na poczęstunek, przygotowany przez firmę „Po świcie kuchni” z Bielska-Białej.
Fotorelację wykonali uczniowie kl. II z Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej-- specjaliści technik fotograficznych :
Łucja PŁONKA
Filip KAŁAT
Szymon ZBOROWSKI
za która bardzo dziękujemy!
Piszą o tym wydarzeniu na:
https://www.bielsko-biala.pl/aktulanosc/uroczyscie-poswiecono-sztandar-pck

Marek Mielnik
Dyrektor OR PCK
w Bielsku-Białej