• IX Ogólnopolski Marsz Pokoju HDK PCK 2013
 • Akcje Krwiodastwa w 2015 Więcej
 • Mistrzostwa Polski w Szachach Bielsko Biała
 • Zbieramy pieniążki i żywność dla potrzebujących wspólnie w Tesco
 • Przekazanie rowerka rehabilitacyjnego Więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Relacja z X Ogólnopolskiego Marszu Pokoju Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża

 

 


W dniu 14 września 2019r. odbył się X Ogólnopolski Marsz Pokoju Honorowych Dawców Krwi z Rajska do niemieckiego obozu Auschwitz Birkenau i Auschwitz. Marsz został zorganizowany przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej w celu:

  • uczczenia jubileuszu 100 lecia Polskiego Czerwonego Krzyża,

  • przeprowadzenia manifestacji pokojowej – wystosowanie apelu o pokój na świecie,

  • uczczenia 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej,

  • uczczenia pamięci pomordowanych w II wojnie światowej,

  • złożenia hołdu św. Maksymilianowi Marii Kolbe, patronowi honorowych dawców krwi,

  • popularyzacji honorowego krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża,

  • integracji środowisk honorowych dawców krwi.

 

Marsz odbywał się, pod honorowym patronatem:

Posłanki na Sejm RP – Małgorzaty Pępek,

Prezydenta Miasta Bielska-Białej- Jarosława Klimaszewskiego,

Prezydenta Miasta Oświęcimia-Janusza Chwierut.

Starosty Oświęcimski ego- Marcina Niedzieli.

Starosty Bielskiego - Andrzej Płonki.

Księdza Biskupa Romana Pindel Biskupa Bielsko-Żywieckiego.

Wójta Gminy Oświęcim - Mirosława Smolarek.

Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach – Stanisława Dyląg.

W pierwszej części Marszu organizatorzy przygotowali dla uczestników Marszu, część organizacyjno-artystyczną z okazji 100 lecia Polskiego Czerwonego Krzyża, podczas której, na scenie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Rybarzowice z Rybarzowic oraz Zespół Śpiewaczy „Echo Bielowicka” z Bielowicka. W trakcie tej części uczestnicy mogli się posilić grochówką wojskową przygotowaną przez członków Klubu HDK PCK przy OSP w Kobiernicach oraz kiełbaską z grilla i ciastkiem przygotowanym przez członków Klubu HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej.

Przed rozpoczęciem Marszu do niemieckiego obozu zgłady w Auschwitz Birkenau, uczestnicy złożyli wspólnie z Zastępcą Wójta Gminy Oświęcim p. Haliną Musiał oraz Radnym Rady Gminy w Oświęcimiu vel Sołtysem Sołectwa Rajsko p. Macieja Majerskiego wiązanki kwiatów i zapalili znicze przed Pomnikiem Września 1939 w Rajsku.

Następnie uczestnicy Marszu przeszli pieszo z Rajska do obozu Auschwitz Birkenau, gdzie odczytali Apel o pokój na świecie, skierowany do wszystkich na  przywódców świata.:

 

APEL O POKÓJ NA ŚWIECIE

 

Uczestnicy X Ogólnopolskiego Marszu Pokoju Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, zgromadzeni w tym szczególnym miejscu - na terenie byłego obozu zagłady KL Auschwitz-Birkenau - swą obecnością chcą poświadczyć umiłowanie pokoju, oddać hołd zamordowanym w bestialski sposób ofiarom II Wojny Światowej.

Słowa adresowane do wszystkich Narodów Świata, wypowiedziane w tym miejscu, przez ludzi, którzy własną, dobrowolnie oddaną krwią dla ratowania życia i zdrowia innych poświadczyli miłość i poszanowanie człowieka - niechaj dotrą do wszystkich, którzy posiadają wpływ na dzisiejsze i przyszłe losy świata.

Uczestnicy X Ogólnopolskiego Marszu Pokoju Honorowych Dawców Krwi zwracają się z apelem do Narodów Świata, ich Przywódców, by:

 - dążyli do rozwiązywania konfliktów na drodze pokojowej, w sytuacjach konfliktowych o pomoc prosili Negocjatorów zamiast Generałów,

- uznali Pokój za najwyższe Prawo i Dobro współczesnego Człowieka i stworzyli Mu warunki do spokojnego życia i rozwoju na Ziemi,

- wykorzystywali naukę dla dobra Człowieka, a z jej zdobyczy nie czynili Jego wrogów, zrezygnowali z wykorzystania jej dla czynienia gwałtu i szerzenia zniszczeń.

- szanowali środowisko naturalne i dbali o jego zrównoważony rozwój, zapewniając dostęp do dóbr natury następnym pokoleniom,

-przelewaną w bezsensownych i niesprawiedliwych wojnach krew przeznaczyli dla ratowania zdrowia i życia ludzkiego.

Jesteśmy przekonani, że mimo porażek i tragicznych dat w historii naszej Ziemi, zbudowanie na niej nowego, lepszego życia jest możliwe. Ludzkość zasługuje na życie w pokoju i przyjaznej dla niej cywilizacji!


Uczestnicy X Ogólnopolskiego Marszu Pokoju Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża

Brzezinka - Oświęcim, 14 września 2019r.”

 

i złożyli również wiązankę kwiatów i zapalili znicze przed pomnikiem pomordowanych w tym obozie zagłady.

 

Po zakończeniu uroczystego apelu, uczestnicy Marszu przeszli następnie pieszo z hasłem „80 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej” do niemieckiego obozu zagłady Auschwitz, gdzie przed Ścianą Śmierci” jej uczestnicy złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze ku pamięci zamordowanych w tym obozie ludzi.

Delegacja Marszu, złożyła również hołd św. Maksymilianowi Marii Kolbe, patronowi honorowych dawców krwi w jego celi śmierci.

 

Pisze o tym i relacje fotograficzną przedstawia, pod n/w linkiem p. Adam Porwoł:

https://photos.google.com/share/AF1QipPIHm_f4cKwl1_uoozbdrWfwQDOaTQOnoRDbQNVAGP2hSQoHp8QQifTUzcvpHs43w?key=NWFlWVVRdHBReXQyVHpRRnNBWTVGTS1MNG9MUURB

 

Dziękuję Wszystkim uczestnikom Marszu, za udział w tym zgromadzeniu.

 

Marek Mielnik

Dyrektor OR PCK

w Bielsk-Białej