• IX Ogólnopolski Marsz Pokoju HDK PCK 2013
 • Akcje Krwiodastwa w 2015 Więcej
 • Mistrzostwa Polski w Szachach Bielsko Biała
 • Zbieramy pieniążki i żywność dla potrzebujących wspólnie w Tesco
 • Przekazanie rowerka rehabilitacyjnego Więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Sprawozdanie z działalności Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej za rok 2017

                                                                  Bielsko-Biała, dnia 22 lutego 2018 r.

 

                                     S P R A W O Z D A N I E

z działalności Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej za okres 01.01-31.12.2017 r.

 

 W dniu 23 lutego 2017 r. podczas Zjazdu Sprawozdawczego Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej z funkcji Sekretarza Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej zrezygnował Pan Robert WOŚKO. W wyniku wyborów sekretarzem został wybrany Pan Jerzy ZUŻAŁEK.

 

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej w 2017 r. spotykał sie na swoich posiedzeniach 12 razy w trakcie których podjął  21 uchwał.

Pracownicy wraz działaczami Oddziału Rejonowy PCK w Bielsku-Białej w roku 2017 zrealizowali następujące przedsięwzięcia w zakresie:

 I.  Udzielania pomocy rzeczowej i doraźnej,

II. Współpraca ze Szkolnymi Kołami PCK,

III. Grupy Ratownictwa PCK - zabezpieczenie medyczne imprez masowych,                                                                    
IV. Transport sanitarno-medyczny chorych,

V. Honorowe krwiodawstwo,

VI. Inne imprezy.

 

I. Udzielanie pomocy rzeczowej i doraźnej.

 W zakresie pomocy rzeczowej i doraźnej w roku 2017, Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej skupił się przede wszystkim na organizacji pomocy żywnościowej dla najuboższych przez cały rok, a szczególnie w okresie świąt Wielkiej Nocy oraz Bożego Narodzenia. Podczas przeprowadzonych zbiórek żywności w hipermarketach na terenie miasta Bielska-Białej oraz powiatu bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, dzięki ludzkiej ofiarności OR PCK w Bielsku-Białej przez cały rok udzielił pomocy łącznie 2401 osobom, poprzez:

- wydanie paczek żywnościowych: 1891 osobom,

- odzież: dla 650 osób,

- inny rodzaj pomocy: 16 wyprawek dla żaka,

 

Łączna wartość udzielonej pomocy wyniosła:  53.115,00 złotych.

 

            Paczki przygotowywane były dzięki wsparciu finansowemu jakie udzieliło miasto Bielsko-Biała w kwocie 10.800,00 zł . Łączny koszt przygotowanych paczek wyniósł około 31.203,75 zł.      

 W roku 2017 r. Biuro OR PCK w Bielsku-Białej w ramach współpracy z Agencją Rynku Rolnego otrzymało 61.124 kg jabłek oraz 16.548 kg marchewki wycofanych z rynku w ramach mechanizmu "Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw", w celu bezpłatnego - charytatywnego przekazania osobom potrzebującym, szkołom, Szpitalom, Domom Pomocy Społecznej, Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w pow. bielskim i żywieckim.

           

II. Współpraca ze Szkolnymi Kołami PCK.

 

W miesiącach marzec-maj odbyła się IX Edycja Konkursu Wiedzy o MPH Konfliktów Zbrojnych pod patronatem Małgorzaty PĘPEK- Posłanki na Sejm RP. Łącznie   w konkursie udział wzięło 70 uczniów. Główną nagrodę wyjazd do Warszawy połączony ze zwiedzaniem Gmachu Sejmu  ufundowaną przez Posłankę na Sejm RP Małgorzatę PĘPEK odebrała p. Weronika BIBER - uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce. Kolejne miejsca zajęli: II miejsce p. – uczeń Aleksandra TLAŁKA Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce, a III miejsce p. Marcin MAŃKA  – uczeń Liceum Ogólnokształcącego Ośrodka Edukacji SOKRATES w Bielsku-Białej. Ponadto wyróżnienia otrzymali p. Magdalena RUS uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej oraz p. Grechew KYRYLO - uczeń Liceum Ogólnokształcącego Ośrodka Edukacji SOKRATES w Bielsku-Białej

 W miesiącach maju i czerwcu była przeprowadzona akcja pt. „Gorączka Złota”,  w której udział wzięło 42 placówek szkolnych, które zebrały rekordową kwotę  11.751,17 zł

W analizowanym roku. w szkołach podstawowych został przeprowadzony konkurs pt. „Mały Ratownik”. W konkursie wzięło udział  10 uczniów. W kategorii klas I-III zwyciężyła Emilia PALA - uczennica SP nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach, która została również wyróżniona na etapie Okręgowym w Katowicach. Natomiast w kat. klas IV-VI, zwyciężyła Zuzanna ZARZECKA - uczennica SP nr 37 w Bielsku-Białej oraz Julia BARANOWSKA – uczennica SP nr 26 w Bielsku-Białej.

 W miesiącu maju odbył się etap Okręgowy konkurs pt. „Mały Ratownik”, gdzie  kategorii klas I-III,  zwyciężyła: Emilia PALA - uczennica SP nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach, a w kat. klas IV-VI - Zuzanna ZARZECKA uczennica SP nr 37 w Bielsku-Białej zajęła III miejsce. Młodzież SK PCK w roku 2017, brała również czynny udział w zbiórkach żywności na rzecz osób potrzebujących pod hasłem „Dni Walki z Głodem i Ubóstwem”. 

W roku 2017 na terenie działania OR PCK działało 64 SK PCK, w tym członków oraz wolontariuszy ogółem  991 ( wg. zapłaconych składek za rok 2017 członków).

Ponadto w szkołach podstawowych i przedszkolach funkcjonowały 26 Kluby "Wiewiórka", w których było  299 członków.

Jak co roku w miesiącu kwietniu odbyły się XXV Jubileuszowe Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK. W tym roku rywalizowało 17 drużyn z terenu miasta Bielsko-Biała, powiatu bielskiego i żywieckiego. W mistrzostwa zwyciężyło - IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Bielsku-Białej, II miejsce zajęła drużyna  z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach, a III miejsce zajęło Liceum Ogólnokształcące w Czechowicach-Dziedzicach.

W miesiącu maju w Katowicach IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Bielsku-Białej uczestniczyło w Okręgowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy.

W Krajowej "Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia" uczestniczyło łącznie 28 szkół /895 uczniów Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych.

W kategorii szkół gimnazjalnych z pow. bielskiego wygrała  p. Joanna FRYCZ uczennica Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jasienicy, natomiast z pow. żywieckiego wygrała p. Anna PUDA – uczennica Szkoły Podstawowej w Wieprzu.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych z pow. bielskiego wygrała p. Aneta JAKUBCZAK – uczennica II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Bielsku-Białej a ze szkół ponadgimnazjalnych z pow. żywieckiego wygrała p. Julia WNĘTRZAK – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu.

W roku 2017 uczniowie Szkolnych Kół PCK wraz ze swoimi opiekunami:  Szkoły Podstawowej nr  7 w Czechowicach – Dziedzicach, Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4 im. St. Staszica w Bielsku-Białej oraz  Zespoły Szkół Budowlanych im. St. Maczka w Bielsku-Białej, włączyli się w akcję Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej – świąteczną zbiórkę żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Bielska-Białej i pow. bielskiego z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia w markecie „InterMarche” przy ul. Żywieckiej 19A. Młodzież w zbiórce żywności brała udział po godzinach lekcyjnych (od 15.00 do 19.00) oraz w dniu wolnym od nauki (sobota), poświęcając swój wolny czas. Uczniowie tych szkół po raz kolejny udowodnili, że empatia odgrywa w ich życiu bardzo ważną rolę. Zebrane artykuły spożywcze trafiły do osób samotnych, będących w trudnej sytuacji materialnej i wiele potrzebujących rodzin z przyjemnością usiądzie do wigilijnego stołu.

Również świąteczną zbiórkę żywności dla najbardziej potrzebujących prowadzili  Markecie Roll w Bestwinie uczniowie z Gimnazjum w Bestwinie ze swoim opiekunem SK PCK. III. Prowadzenie szkolenia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 W Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej działają 2  Grupy Ratownictwa PCK w Bielsku-Białej i w Czechowicach-Dziedzicach, które ogółem liczą 45 członków. Grupy Ratownictwa swoją aktywność realizowały głównie poprzez zabezpieczanie imprez masowych i pokazów pierwszej pomocy oraz prowadzenie kursów przez Instruktorów PP.

Jak co roku, już od prawie 26 lat Grupa Ratownictwa PCK w Bielsku-Białej  „mocno grała” podczas finału WOŚP, a siedziba sztabu była w budynku OR PCK.

W Bielsku-Białej tradycyjnie Sztab tworzyła Grupa Ratownictwa PCK Bielsko-Biała a Oddział Rejonowy wspierał jego działania. W tym roku razem z Orkiestrą graliśmy „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. W ramach WOŚP na Rynku odbył się Finałowy koncert zorganizowany przez Stowarzyszenie Podbeskidzki Przegląd Muzyczny a najmłodsi bielszczanie bawili się w „Gemini Park” z Klaunem Cyrulikiem oraz uczyli się pierwszej pomocy. Razem z WOŚP grali również krwiodawcy, mogli oni oddać krew w mobilnym punkcie, który znajdował się przy parkingu obok Zamku Książąt Sułkowskich. W akcji krwiodawstwa udział wzięły 42 osoby, w sumie zebrano 18,9 litra krwi.

Ponad 300 wolontariuszy kwestowało 14 stycznia na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mieszkańcy Podbeskidzia bardzo licznie i chętnie wsparli akcję, za tzw. „wrzutę” do puszki otrzymywali znane wszystkim czerwone serduszka. Podczas 26. Finału uzbieraliśmy 401 tysięcy złotych i tym samym pobiliśmy rekord z poprzedniego roku.

 Instruktorzy PP zrealizowali liczne szkolenia i kursy w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, podczas których zostało łącznie zostało przeszkolonych 1096 osób,

Ogółem- kursów PP – 14.

Pan Henryk STOKŁOSA – 6 kursy/81 osób.

Pan Janusz GŁAZ – 5 kursów/ 198 osób.

Pan Dariusz LABUS -  2 kursy/10 osób

Pan Mirosław TORBIAK -  1 kurs/8 osób.

Zabezpieczenia medyczne imprez masowych.

 W roku 2017 grupy ratownictwa OR PCK w Bielsku-Białej przeprowadziły łącznie zabezpieczeń publicznych - 66 w tym :

 - GR PCK BB – 37

- GR PCK CZ-DZ – 29

imprez masowych w tym sportowych;

- GR PCK B-B - 6

- GR PCK CZ-DZ- 3

  oraz podmioty zewnętrzne

- GR PCK B-B - 31

-  GR PCK CZ-DZ - 26

 * GR PCK B-B – 21 osobom udzielono pomocy,

* GR PCK CZ-DZ -  54 osobom udzielono pomocy,

  Pokazy wewnątrz grupy i dla podmiotów zewnętrznych:

 * GR PCK B-B - 2/0

* GR PCK CZ-DZ – 6 /0

 Udział w manewrach, zawodach, ćwiczeniach wewnątrz grupy:

 * GR PCK B-B - 27

* GR PCK CZ-DZ –1

W dniu 29 grudnia 2017 r. grupy ratownictwa działające przy Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej przeprowadziły wspólne ćwiczenia terenowe z zakresu poszukiwania osób zaginionych.

Ratownicy i kandydaci z GR PCK Bielsko-Biała oraz ratownicy GR PCK Czechowice-Dziedzice doskonalili swoje umiejętności pracy z urządzeniami GPS oraz ćwiczyli przeszukiwanie wyznaczonych sektorów metodą tzw. "szybkiej trójki".

 Wspólne ćwiczenia są elementem integracji środowiska ratowniczego PCK oraz okazją do wymiany doświadczeń, stąd też w bieżącym roku planowane są kolejne tego typu działania.

 IV. Transport sanitarno-medyczny chorych.

 Ratownicy Medyczni i Ratownicy KPP Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej  realizowali zlecenia transportów sanitarny.

 Łącznie Ratownicy Medyczni i Ratownicy KPP Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej w roku 2017 uzyskali przychód (za zabezpieczenia imprez,  
transport sanitarny)  w kwocie 354.307,01 .

 V. Honorowe krwiodawstwo.

 Honorowi Krwiodawcy zrzeszeni w Klubach HDK PCK rej. bielskiego w roku 2017 pozyskali łącznie 1.721,910 litrów krwi  podczas 139 akcji: takich jak : „Oddaj krew idź na mecz” wraz z TS "Podbeskidzie" Bielsko-Biała, „Grupa Muszkieterzy" z siecią handlową "Intermarche" i "BicoMarche” „Młoda Krew Ratuje Zycie” organizowana w szkołach oraz liczne otwarte akcje poboru krwi (porównywalnie do działań  RCKiK OT Bielsko-Biała
i Pszczyna, który pozyskał w roku 2017 - 12.217,030 ml krwi
). 

Najbardziej zasłużeni honorowi dawcy krwi za swoją aktywną działalność zostali odznaczeni w dniu 2 grudnia 2017 r. podczas uroczystej Akademii w OSP "Czechowice"  w Czechowicach-Dziedzicach. Odznaki Honorowe  PCK odebrało 8 krwiodawców, 15 krwiodawców otrzymało odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi oraz uhonorowano 1 krwiodawcę statuetką  "Kryształowe Serce".

 W roku 2017 r. w ramach realizacji zadania publicznego wynikającego z Ustawy o publicznej służbie krwi w zakresie nadawania tytułu i odznaki honorowej „ZHDK” wydano- łącznie (okładki, legitymacje,  odznaki) – 845 szt. (w 2016 roku - 1102 szt.):
 - okładek, legitymacji i odznak po 5/6 litrach -   529

- okładek, legitymacji i odznak po 10/12 litrach - 217

- okładek, legitymacji i odznak po 15/18 litrach - 99

oraz wydano 44 duplikaty

Przy Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej działają obecnie  22 Kluby HDK PCK.

Członków i wolontariuszy na terenie OR PCK B-B – 489/337.

Ilość Honorowych Dawców Krwi na terenie OR PCK B-B – 18.460.

W dniu 14 stycznia 2017 r., Honorowi Dawcy Krwi z rodzinami z Klubu HDK PCK przy Urzędzie Gminy w Łękawicy, Klubu HDK PCK „Płomień” przy OSP w Kobiernicach, Klubu HDK PCK przy Urzędzie Gminy w Jasienicy wraz ze swoim sztandarem, Klubu HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej – Hałcnowie  oraz z Prezesem Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku- Białej Bogdanem OGROCKIM, Dyrektorem Biura Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku- Białej Markiem MIELNIKIEM i Sekretarzem Gminy Łękawica Anną GĘBALĄ, uczestniczyła w XX Noworocznym Spotkaniu Opłatkowym Honorowych Dawców Krwi w Katedrze Polowej Wojska Polskiego   w Warszawie. Podczas spotkania została odprawiona Msza Św. sprawowana przez JE biskupa polowego Józefa GUZDKA, który podziękował krwiodawcom za ich bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi, nazwał ich „cichymi bohaterami czasów pokoju”. Podczas Eucharystii były składane dary ołtarza, w których uczestniczyły delegacje krwiodawców z Klubu HDK PCK przy Urzędzie Gminy w Łękawicy i Klubu HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej – Hałcnowie.

W dniu 13 lutego 2017 r., w salce katechetycznej kurii bielsko-żywieckiej odbyło się spotkanie honorowych krwiodawców rejonu bielskiego zorganizowane przez diecezjalną "Caritas" oraz Rejonową Radę Honorowych Dawców Krwi PCK w Bielsku-Białej. Spotkanie honorowych krwiodawców zainaugurowało piąty rok diecezjalnej edycji ogólnopolskiej akcji krwiodawstwa „Podaruj kroplę miłości”. W uroczystej mszy św. uczestniczyli Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej Pan Bogdan OGROCKI, Wiceprezes Pan Antoni KRUCZEK, Dyrektor Biura Pan Marek MIELNIK, Przewodniczący RR HDK PCK w Bielsku-Białej Pan Jerzy ZUŻAŁEK oraz Prezesi klubów HDK i ponad 100 członków z 3 klubów honorowych dawców krwi z Bielska-Białej, Jasienicy wraz ze sztandarem, Jaworza, Wilamowic, Kobiernic, Bestwiny i Łękawicy oraz z Kęt.

Uroczystą mszę św. koncelebrował JE bp Piotr GREGER, który w trakcie kazania powiedział cyt. " Grono krwiodawców stanowi niezaprzeczalny dowód, że przykazanie miłości bliźniego wyrażone troską o jego życie i zdrowie jest sprawą priorytetową”. Zwrócił uwagę, że wielkość każdego daru polega między innymi na tym, że jest on niepowtarzalny, unikatowy, jedyny w swoim rodzaju. W tym kontekście zauważył, że krew jest jedną z tych nielicznych substancji, której nie można zastąpić niczym innym, gdyż nie można jej wytworzyć w warunkach laboratoryjnych i nie może mieć żadnego zamiennika. „Jako dawcy nie wiecie, komu, kiedy i w jakich okolicznościach będzie potrzebna wasza krew, którą dobrowolnie pragniecie oddać. Liczy się człowiek bez względu na wyznanie, religię czy reprezentowany światopogląd.

Po mszy św. wystąpił młodzieżowy zespół z parafii w Trzebini koło Żywca wraz ze swym wikariuszem ks. Krzysztofem CIURLĄ, który zaśpiewał klika kolęd,a następnie wszyscy spotkali się przy wspólnym stole. W trakcie spotkania wystąpiła "Kapela Spod Czocha" z Łękawicy.

Ks. Robert KASPROWSKI - Dyrektor bielsko-żywieckiej "Caritas" i diecezjalny koordynator akcji „Podaruj kroplę miłości” zauważył, że zainaugurowana po raz kolejny kampania zatacza w diecezji coraz większe kręgi. „W tym roku zaprosiliśmy do współpracy nie tylko bielskie koła krwiodawców, ale także koła z całej diecezji. Chcemy w ten sposób pokazać, że to dzieło jest ważne. Nieważne, czy to się dzieje pod sztandarem "Caritas" czy PCK, kluczowe jest to, że sprawa krwiodawstwa jest szalenie ważna”– zaznaczył kapłan.

W dniu 27 maja 2017 r. honorowi krwiodawcy z terenu "Podbeskidzia" wraz ze swoimi rodzinami uczestniczyli w XX Pielgrzymce HDK do Sanktuarium Maryjnego na Jasną Górę. W jubileuszowej pielgrzymce uczestniczyło ponad 200 honorowych dawców krwi, na czele z Prezesem Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej Panem Bogdanem  OGROCKIM,  oraz Prezesami klubów HDK i członkami tych klubów z Bielska-Białej, Jasienicy wraz ze sztandarem PCK, z Czechowic-Dziedzic, Jaworza, Kobiernic i Łękawicy.  O godz. 11.00 rozpoczęła się uroczysta msza św. w intencji honorowych krwiodawców oraz ich rodzin, którą koncelebrował Duszpasterz Honorowych Dawców krwi ks. płk Zenon SURMA,  który w trakcie kazania powiedział cyt. " Do tej pory nie wynaleziono leku, który zastąpiłby ludzką krew i dlatego tym większy jest jego dar w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego".           
O godz. 14.00 rozpoczęła się "Droga Krzyżowa", po której honorowi dawcy krwi pożegnali się i wyruszyli w drogę do swoich domów. Zarząd OR PCK oraz Rejonowa Rada HDK PCK w Bielsku-Białej serdecznie dziękuje wszystkim krwiodawcom, ich rodzinom oraz sympatykom ruchu czerwonokrzyskiego za udział w Pielgrzymce, jednocześnie zaprasza na kolejną pielgrzymkę w przyszłym roku.

W roku 2017r., odbyły się dwukrotnie zawody wędkarskie Klubów Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża rej. bielskiego tj.: w miesiącu maju na stawie PZW „Karaś” w Bielsku-Białej przy ul. Grenady, które zorganizował Klub HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej – Hałcnowie  oraz w miesiącu październiku na stawie PZW Kobiernice w Kobiernicach, które zostały zorganizowane wspólnie przez Klub HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej –Hałcnowie, Klub HDK PCK przy „Nemak-Poland” w Bielsku-Białej i Klub HDK PCK „Płomień” przy OSP w Kobiernicach.W zawodach brało wzięło udział łącznie 81 zawodników.
Zawody odbywały się w kategorii drużynowej i indywidualnej. Uczestnikami zawodów były Kluby Honorowych Dawców Krwi należące do Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej

Wyniki:

Drużynowo:
I. miejsce - drużyna Klubu HDK PCK przy KWK Piast Ruch II w Woli – 5 pkt. sektorowych.
II. miejsce – drużyna I z Klubu HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej -Hałcnowie -11 pkt. sektorowych.
III. miejsce - drużyna Nemak-Poland w Bielsku-Białej – 13 pkt. sektorowych.

Indywidualnie:

I miejsce zajął p. Marian KOWALSKI, łowiąc łącznie 2880 gr. ryb.
II miejsce zajął p. Marek GRUSZKA, łowiąc łącznie 2475 gr. ryb.
III miejsce zajął p. Rafał BALCARCZYK, łowiąc łącznie 1915 gr. ryb.

Zawodnicy w trakcie zawodów łącznie złowili 16760 gr. ryb, które po zważeniu powróciły do stawu. Największą złowioną rybą był leszcz, złowiony przez p. Mariana KOWALSKIEGO.

Po zakończeniu zawodów wręczono nagrody trzem zwycięskim drużynom oraz indywidualnie do 10 zajmowanego miejsca klasyfikacji indywidualnej.

Puchary na przedmiotowe zawody ufundowali: dla trzech najlepszych drużyn, puchary ufundował radny Rady Miasta Bielska-Białej p. Karol MARKOWSKI, a dla trzech najlepszych wędkarzy indywidualnie, puchary ufundował Parafialno -Szkolny Klub Sportowy „Beskidy” w Bielska-Białej – Hałcnowie.

W roku 2017 Klub HDK PCK przy „Nemak” - Poland w Bielsku-Białej zorganizował dla członków swojego Klubu HDK oraz ich rodzin cztery wycieczki:

 1. Wycieczkę do Zakopanego – 3 dniowa;
 2. Wycieczkę do Warszawy – 3 dniowa;
 3. Wycieczkę do Łagiewnik – 1 dniowa;
 4. Wycieczkę do do Poznania, Gniezna i Lichenia – 5 dniowa.

oraz zorganizował wczasy w Grecji (Riwiera Olimpijska) – 12 dniowe.

 

VI. Inne imprezy

 W dniu 21 marca 2017 r., przy współpracy Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej i Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej, zostały przeprowadzone warsztaty kulinarne dla seniorów pn. „Czy można zrobić coś z niczego i bardzo smacznego”.

Na początku warsztatów seniorzy zostali powitani występem szkolnego zespołu muzycznego instrumentalno-wokalnego, który przygotował w swoim repertuarze piosenki: najnowsze hity, jak również przeboje z lat 60 i 70- tych, doskonale znane uczestnikom warsztatów. Po występie artystycznym pani mgr Marzena KOZŁOWSKA-WOLNY przedstawiła prezentację multimedialną działalności charytatywnej szkoły prowadzonej w ramach SK PCK  i nie tylko.

Po części oficjalnej nastąpiła część główna przedmiotowych warsztatów. W części tej uczniowie, którzy uczą się w zawodzie kucharz, pod okiem mgr inż. Ewy ANTOS-ZAWIŚLAK przeprowadzili pokaz sporządzania dań; wśród nich były m.in. naleśniki na wiosennej sałatce, farfalle z kurczakiem i brokułami, a na deser ciasteczko pod nazwą runo leśne, czyli biszkopt ze szpinakiem, kremem z bitej śmietany i dodatkiem owoców granatu.

Była też degustacja naparów ziołowych o smaku miętowym, koperkowym, imbirowym i hibiskusowym. Należy tutaj wspomnieć, że absolwentem tej szkoły
i wyuczonego zawodu kucharz jest zwycięzca drugiej edycji programu kulinarnego „TPO Chef” między innymi kucharz w Restauracji „Tom Aiknes” w Londynie. W trakcie warsztatów można było podpatrzeć kilka sposobów wystroju stołu przy wykorzystaniu metody carvingu (rzeźbienie w warzywach i owocach). Zaprezentowano też różne sposoby składania serwetek wykonanych przez uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej. Zaproszeni goście wychodzili z warsztatów uśmiechnięci, zadowoleni, odprężeni i chętni do uczestnictwa w kolejne edycji o czym pisali w ankietach, a ich ocena nie schodziła poniżej oceny celującej. Seniorzy byli zainteresowani uzyskaniem przepisów na zaprezentowane dania, które skosztowali.

W dniu 31 lipca i 1 sierpnia 2017 r, na terenie Bielska-Białej i Tychów, 82 Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi PCK rej. bielskiego z Klubów HDK PCK tj.:
Klub HDK PCK  przy Urzędzie Miasta i Gminy Czechowice-Dziedzice,
Klub HDK PCK przy TRW S.S. Poland Czechowice-Dziedzice,
Klub HDK PCK przy Parafii Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej -Hałcnowie,
Klub HDK PCK przy Nemak -Poland w Bielsku-Białej,
Klub HDK PCK przy EATON w Bielsku-Białej
Klub HDK PCK przy Urzędzie Gminy Jasienica ,
Klub HDK PCK przy Urzędzie Gminy w Łękawicy,
Klub HDK PCK "PŁOMIEN" przy OSP w Kobiernicach
Miejsko - Gminny Klub HDK PCK w Wilamowicach,


oraz wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża wspólnie z Policją i Państwową Strażą Pożarną w Bielsku-Białej, i Tychów zabezpieczali trasę przejazdu kolarzy podczas 74 „Tour de Pologne”.

 W piątkowy wieczór 11 października 2017 r. Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej zorganizował w Bielskim Centrum Kultury, Koncert Charytatywny, gdzie gwiazdą wieczoru był "Kabaret Młodych Panów" z Rybnika oraz gościnnie wystąpił ConradoYANEZ.

W roku 2017 Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej złożył oferty w postępowaniach konkursowych na dofinansowanie swojej działalności:

1. Urząd Miejski w Bielsku-Białej

a) Paczki świąteczne Bożego Narodzenia 2017 r. - kwota 10.800,00 zł

2. Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach

a) "Bezpieczeństwo i zabezpieczenie medyczne, nauka udzielenia pierwszej pomocy  i organizacja zawodów pierwszej pomocy" - kwota  25.000,00 zł.

                                         

 

                                                                                            P  R  E  Z  E  S

                                                                                      Oddziału Rejonowego

                                                                               Polskiego Czerwonego Krzyża

                                                                                         w Bielsku-Białej

 

                                                                                        Bogdan OGROCKI