• IX Ogólnopolski Marsz Pokoju HDK PCK 2013
  • Akcje Krwiodastwa w 2015 Więcej
  • Mistrzostwa Polski w Szachach Bielsko Biała
  • Zbieramy pieniążki i żywność dla potrzebujących wspólnie w Tesco
  • Przekazanie rowerka rehabilitacyjnego Więcej
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pomoc świąteczna Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej

Z okazji Świat Bożego Narodzenia 2017, Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej przygotował 355 paczek żywnościowych dla osób mieszkających na terenie Miasta Bielsko-Biała 250 paczek oraz 105 paczek dla mieszkańców pow. bielskiego
i żywieckiego będących w trudnej sytuacji materialnej, samotnych, rodzicom samotnie wychowującym dzieci w tym dzieci niepełnosprawne, których koszty leków, rehabilitacji, generują ogromne koszta budżetu domowego, rodziny wielodzietne. Łączna wartość paczek wyniosła 22.400,00 złotych. Na tą wartość składa się również dotacja Urzędu Miasta Bielsko-Biała przeznaczona  na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 10.800,00 złotych.
Ponadto przed sporządzeniem ww. paczek Odział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej prowadził wspólnie ze szkolnymi Kołami PCK rej. bielskiego zbiórki żywności
w sklepach Intermarche w Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej 19a oraz sklepie „SPAR”         w Pierśćcu, „Tesco”  w Cieszynie oraz „Leviatan” w Bestwinie. Zebrano podczas tych zbiórek art. spożywcze o łącznej wadze ok. 1,700 kg.


Ponadto nw. Szkolne Koła PCK rej. bielskiego zbierały w na terenie swoich placówek art. spożywcze i słodycze, które również były zawartością wydanych paczek:

-  Szkoła Podstawowa nr 3 w Bielsku-Białej

- Szkoła Podstawowa nr 13 w Bielsku-Białej,

- Szkoła Podstawowa nr 27 w Bielsku-Białej,

- Szkoła Podstawowa nr 32 w Bielsku-Białej,

- Szkoła Podstawowa nr 33 w Bielsku-Białej,

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach,

- Szkoła Podstawowa w Świętoszówce,

-  Zespół Szkolno Przedszkolny w Jasienicy,

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej,

- Bielska Szkoła Przemysława w Bielsku-Białej,

-  Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 w Bielsku-Białej,

- Zespół Szkół Elektrycznych, Elektronicznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej,

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Bielsku-Białej,

Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, wszystkim zaangażowanym
w zbiórki żywności na rzecz osób potrzebujących.

Dla takich chwil można pomagać!
Paczki dla podopiecznych z Klubu Samopomocy "Milusińscy" - Środowiskowe Centrum Pomocy w Bielsku-Białej.Marek Mielnik